КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від ___ ___________ 2020 р. № ___

Київ

Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі”  Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що за подання скарги до органу оскарження справляється плата в таких розмірах:

0,3 відсотка від очікуваної вартості закупівлі, але не менше ніж 2 тис. гривень та не більше ніж 85 тис. гривень − у разі оскарження положень тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника,  що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій;

2 тис. гривень − у разі оскарження положень тендерної документації щодо умов проведення закупівель відповідно до  Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;

0,6 відсотка від очікуваної вартості закупівлі або від ціни енергосервісного договору, зазначеної суб’єктом оскарження у тендерній пропозиції відповідно до вимог Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, але не менше ніж 3 тис. гривень та не більше ніж 170 тис. гривень − у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників або розгляду тендерних пропозицій, порядок якого передбачений частинами другою і дванадцятою статті 29 Закону України “Про публічні закупівлі”. Розмір плати, встановлений у цьому пункті, розраховується суб’єктом оскарження та округлюється до наступних 10 гривень. 

2. Затвердити Порядок здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 291 “Про встановлення розміру плати за подання скарги” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1188).

4. Визначити державне підприємство “ПРОЗОРРО” (адміністратор електронної системи закупівель), що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідальним за забезпечення отримання плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель, та її повернення суб’єкту оскарження або перерахування до державного бюджету. 5. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”
від 19.09.2019 № 114-IX, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України                                                    

О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від        2020 р.  №

ПОРЯДОК
здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження

1. Цей Порядок визначає умови здійснення плати за подання скарги до органу оскарження (далі – плата за скаргу) через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження або перерахування до Держаного бюджету України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) окремий рахунок адміністратора – поточний рахунок, який відкривається державним банком адміністратору електронної системи закупівель (далі- адміністратор) для  зберігання коштів, отриманих від суб’єкта оскарження як плата за скаргу, їх перерахування до державного бюджету або повернення суб’єкту оскарження у випадках, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та цим Порядком;

2) ідентифікатор скарги – унікальний номер скарги в електронній системі закупівель, що присвоюється автоматично  під час створення скарги. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України “Про публічні закупівлі”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, постанові Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Адміністратор забезпечує відкриття окремого рахунку в державному банку для зарахування плати за скаргу через електронну систему закупівель. Адміністратор оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформацію про реквізити для внесення плати за скаргу та інформацію про зміну реквізитів протягом одного робочого дня з моменту відкриття окремого рахунку.

4. Плата за скаргу зберігається на окремому рахунку адміністратора до моменту прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, у тому числі у разі залишення скарги без розгляду.

5. Плата за скаргу здійснюється суб’єктом оскарження через електронну систему закупівель в один із способів:

1) із застосуванням електронного платіжного засобу;

2) шляхом безготівкового переказу коштів з банківського рахунку суб’єкта оскарження.

6. Під час подання скарги через електронну систему закупівель суб’єкт оскарження обов’язково зазначає реквізити рахунку, на який повертається плата за скаргу у випадках, визначених Законом та цим Порядком. У разі зміни реквізитів рахунку суб’єкт оскарження протягом одного робочого дня з моменту зміни реквізитів повідомляє адміністратора через електронну систему закупівель про нові реквізити рахунку.

7. Під час внесення плати за скаргу суб’єкт оскарження в електронному полі платіжного документа “призначення платежу” обов’язково зазначає ідентифікатор скарги.

8. Суб’єкт оскарження несе відповідальність за повноту і достовірність  інформації, яка зазначається в електронних полях електронної системи закупівель та платіжному документі для здійснення плати за скаргу.

9. Скарга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на окремий рахунок адміністратора.

10. Під час подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та внесення плати за скаргу суб’єкт оскарження повинен враховувати строки проведення міжбанківських переказів, встановлені законодавством, для внесення скарги до реєстру та формування її реєстраційної картки.

11. У разі зарахування плати за скаргу на окремий рахунок адміністратора після закінчення строку, встановленого Законом для подання скарги, адміністратор протягом двох робочих днів з моменту зарахування коштів на окремий рахунок адміністратора повертає отриману плату за скаргу на рахунок суб’єкта оскарження, реквізити якого зазначені ним в електронній системі закупівель. При цьому скарга не вноситься до реєстру скарг і не формується її реєстраційна картка та не оприлюднюється в електронній системі закупівель.

12. У разі, якщо орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає   рішення про відмову в задоволенні скарги, адміністратор перераховує кошти, що надійшли на окремий рахунок адміністратора як плата за скаргу, до Державного бюджету України протягом двох робочих днів з дня оприлюднення такого  рішення органу оскарження в електронній системі закупівель.

Кошти вважаються перерахованими  до Державного бюджету України з моменту їх списання з окремого рахунка адміністратора.

13. У разі, якщо орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рішення про задоволення або часткове задоволення скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником відповідно до Закону усунуті порушення, зазначені в скарзі, або приймає рішення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником відповідно до  Закону усунуті порушення, зазначені в скарзі, адміністратор повертає суб’єкту оскарження кошти, що зараховані на окремий рахунок адміністратора як плата за подання скарги, протягом двох робочих днів з дня оприлюднення  рішення органу оскарження в електронній системі закупівель.

Кошти вважаються перерахованими суб’єкту оскарження з моменту їх списання з окремого рахунку адміністратора.

14. Кошти, що зараховані на окремий рахунок адміністратора та щодо яких відсутня інформація про платника та/або призначення платежу, та які у зв’язку з відсутністю реквізитів та/або ідентифікатора скарги не можуть бути повернуті платнику, перераховуються до Державного бюджету України після закінчення трирічного строку їх збереження на окремому рахунку адміністратора в порядку, установленому законодавством.

У випадках, зазначених в абзаці першому цього пункту Порядку, платник може звернутися до адміністратора з письмовою заявою про повернення сплачених ним коштів до якої обов’язково додаються документи, що підтверджують сплату таких коштів на окремий рахунок адміністратора. Кошти перераховуються на рахунок платника протягом 5 робочих днів з дня реєстрації заяви платника адміністратором.

_____________

Приєднуйся до авторів
load
Реєстрація
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
В особистий кабінет
Вам потрібно авторизуватися!
Якщо ви хочете використовувати можливості сайту на 100% вам потрібно авторизуватися
load
Відновлення паролю
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
Вітаємо!
Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель