- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Наказ Державного підприємства “Прозорро” про внесення змін до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”, затвердженої наказом ДП “ПРОЗОРРО” від 19.03.2019 року № 10 (зі змінами)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО»

НАКАЗ

10.05.2022                                                     Київ                                                № 13

Про внесення змiн до Iнcmpyкцiї про порядок використання електронної системи закупівель у разі здiйснення закупiвель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публiчнi закупiвлi”, затвердженої наказом ДП “ПРОЗОРРО” вiд 19.03.2019 року №10 (зi змiнами)

З метою впорядкування використання електронної системи закупівель пiд час здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публiчнi закупiвлi” та керуючись пунктом 13 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016 № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчикiв” i наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 18.03.2016 № 473 “Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функцiонування”, вiд 11.06.2020 № 1082 “Про затвердження Порядку розміщення інформації про публiчнi закупiвлi”, відповідно до Постанови КМУ вiд 12 березня 2022 р. № 263,

НАКАЗУЮ:

 1. В iнструкцiї про порядок використання електронної системи закупівель у разі здiйснення закупiвель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публiчнi закупiвлi”, затвердженій наказом ДП “ПРОЗОРРО” вiд 19.03.2019 № 10 iз змiнами та доповненнями (далі – Iнструкцiя) внести наступні зміни:
 2. Розділ I викласти в наступній редакції

  1.  Ця Інструкція визначає порядок використання електронної системи закупівель (далі – ЕСЗ) пiд час здiйснення замовниками закупiвлi товарiв, робiт i послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публiчнi закупiвлi” (далі – Закон), з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, або оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг без її використання.

  2.Попередньо авторизованим/авторизованим електронним майданчикам враховувати вимоги Інструкції при затвердженні власних регламентiв.

  3.  У цiй Iнструкцiї терміни вживаються в таких значеннях:

  закупівля – придбання товарiв, робiт i послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, шляхом здійснення відбору постачальника товару (товарiв), надавача послуги (послуг), виконавця робiт iз використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю;

  замовник закупівлі – це замовники, визначені в частині 1 статті 2 Закону України “Про публiчнi закупiвлi” Закону, а також державнi, комунальнi, казеннi пiдприємства, їхнi дочiрнi пiдприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капiталi складає 50 i бiльше вiдсоткiв;

  не замовник в розумінні Закону України “Про публiчнi закупiвлi” – юридичні особи, інші суб’єкти пiдприємницької діяльності, що не відповідають критеріям, визначеним у статті 2 Закону України “Про публiчнi закупiвлi”;

  учасник – фізична особа, у тому числі фiзична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала через електронну систему закупівель пропозицію для участі в закупівлі, оголошенiй замовником згідно з цією Iнструкцiєю.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016 № 166 (далі – Порядок функціонування системи).

  4.   Доступ користувачів до iнформацiї про закупівлі, а також надання можливості замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їx дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капiталi становить 50 i бiльше вiдсоткiв, проведення закупівель i учасникам брати участь у закупівлях здiйснюється вiдповiдно до Порядку функціонування системи.

  5. Уci документи i відомості, пов’язані з проведенням закупівлі, у тому числi з поданням пропозицiй, подаються в електронному вигляді через ЕСЗ.

  6. Замовники можуть використовувати електронну систему закупівель з метою здійснення відбору постачальника товару (товарiв), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів згiдно з вимогами Господарського кодексу України.
 3. Розділ II викласти в наступній редакції:

  1.               Замовники у разі здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, а також не замовники в розумiннi Закону України “Про публiчнi закупiвлi” при закупівлях на будь-якi суми можуть використовувати електронну систему закупівель шляхом здiйснення спрощених закупівель, або проводячи закупівлі через електронний каталог, у порядку визначеному законодавством.

  2.               Спрощена закупівля проводиться вiдповiдно до статтi 14 Закону України “Про публiчнi закупiвлi”.
 4. Пункти 3-14 Розділу II – виключити.
 5. Начальницi вiддiлу маркетингу та комунікацій Шкарповiй О. Ю. забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
 6. Начальницi сектору по роботі з майданчиками Матвійчук В. М. проінформувати авторизовані електронні майданчики про оприлюднення наказу для врахування його вимог під час затвердження власних регламентiв.
 7. Зміни до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здiйснення закупiвель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публiчнi закупiвлi”, затвердженій наказом ДП “ПРОЗОРРО” вiд 19.03.2019 № 10 iз змiнами та доповненнями, що вносяться цим наказом набувають чинності о 00:00:01 год 11 травня 2022 року
 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                                                                         Василь ЗАДВОРНИЙ