- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Орган оскарження проти суду: відсутність нотаріального посвідчення

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду, справа № 640/1280/19
Постанова від 23.12.2020

Обставини справи

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 19.12.2018 № 326 МП «П» встановлені такі порушення умов тендерної документації:

 1. учасник МП «П» надав договір оренди від 01.01.2017 № 09, пунктом якого визначено строк дії договору 24 місяці, тобто дійсного до 31.12.2018, у той час пунктом 8.2 договору передбачено закінчення строку його дії 31.12.2019. Тому, на переконання замовника, такий договір має бути посвідчений нотаріально і в силу статті 220 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) є нікчемним. Замовник зазначив, що учасником на підтвердження наявності матеріально-технічної бази сервісного центру надано копію недійсного договору;
 2. учасником надано договір оренди від 01.02.2018 № 010218/1, строк дії оренди якого становить 5 років. Відповідно до статті 793 ЦК України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню, тобто нотаріальне непосвідчення договору від 01.02.2018 № 010218 свідчить про його нікчемність. Враховуючи наведене, заявник вказує, що учасником не підтверджено документального існування сервісного центру у м. Києві;
 3. учасником надано наказ № 54-К про призначення відповідального за ліфтову аварійну службу від 31.05.2018 без визначення посади та інформації про особу, що призначена згідно з вказаним наказом;
 4. учасником в інформаційній довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації зазначено про ОСОБА_1, однак документів на такого працівника не надано, проте надано документи на ОСОБА_2.

На підставі викладеного, замовником відхилено тендерну пропозицію МП «П» з підстав невідповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» у попередній редакції, та додатку 2 до тендерної документації.

Рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель № 523-р/пк-пз від 16.01.2019 зобов’язано замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції МП «П» за процедурою закупівлі ДК 021:2015: 50750000-7 — Послуги з технічного обслуговування ліфтів, оголошення про проведення якої оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу за № UA-2018-11-05-001907-b. Замовник, не погоджуючись з цим рішенням, звернувся до суду з цим позовом.

Позиція суду

 1. Судами встановлено, що відповідно до умов тендерної документації на підтвердження матеріально-технічної бази скаржником надано копію договору оренди № 09 від 01.01.2017. Зазначеним договором визначений його строк, який розпочинається з 01.01.2017 та закінчується 31.12.2019. Відповідно, строк вказаного договору оренди складає три роки.
  За результатами розгляду скарги товариства відповідачем зроблено висновок, що скаржником у договорі допущено технічну помилку, зокрема, строк дії договору від 01.01.2017 № 09 становить 24 місяці та діє до 31.12.2018. Проте, як зазначено в пункті 2.1 розділу 2 вказаного договору, строк оренди приміщення, що орендується, складає 24 місяці з моменту прийняття приміщення, що орендується, за актом прийому-передачі (а.с. 121). Разом з тим пунктом 8.2 розділу 8 договору строк цього договору починає свій перебіг з 01.01.2017 та закінчується 31.12.2019.
  Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що учасником на підтвердження наявності матеріально-технічної бази сервісного центру надано копію нікчемного договору, з огляду на наступне.
  Відповідно до статті 793 ЦК України договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню. Нормою частини 1 статті 220 ЦК України визначено, що в разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.
 2. Судами встановлено, що скаржником на підтвердження відповідності вимогам додатка 2 до тендерної документації подано довідку про наявність сервісного центру в м. Києві № 5/12 від 30.11.2018 та копію договору оренди нежитлових приміщень № 010218/1 від 01.02.2018. Проте, як вбачається із пунктів договору, строк оренди приміщень становить 5 років та діє до 31.01.2023 включно. Отже, відсутність нотаріального посвідчення вказаного договору свідчить про його нікчемність.
 3. Відповідно до пунктів 2.1, 2.3, 2.4 пункту 2 додатка № 2 до тендерної документації документами для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, закріпленим частиною 2 статті 16 Закону, є інформація щодо персоналу, що буде безпосередньо задіяний у процесі надання послуг за даною закупівлею, а саме слід зазначити: посаду, ПІБ, вік, досвід роботи загальний та на займаній посаді; копії документів, які свідчать про трудові відносини з робітниками, задіяними у наданні послуг з технічного обслуговування ліфтів за даною закупівлею; документи, які підтверджують групу з електробезпеки спеціалістів, що будуть задіяні в наданні послуг за даною закупівлею, яка має бути третьою і/або вище.
  Проте у складі пропозиції МП «П» в порушення пунктів 2.1, 2.3, 2.4 пункту 2 додатка № 2 тендерна документація не містила документів, які свідчили про трудові відносини з ОСОБА_2, відповідального за ліфтову аварійну службу. Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що вищезазначені висновки відповідача у своєму рішенні є передчасними, оскільки вказаний наказ не містить посади та інформації про особу, що призначена згідно з вказаним наказом, як і не надано документів, що свідчать про трудові відносини з такою особою.
 4. Судами встановлено, що МП «П» зазначено в інформаційній довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації ОСОБА_1, однак документів на такого працівника не надано. Проте надано документи на ОСОБА_2, який у зазначеній довідці не фігурує.

Тому суди дійшли правильного висновку про те, що учасником надано документи, відповідно до яких позивач не мав можливості беззастережно встановити відповідність учасником вказаному кваліфікаційному критерію.

Враховуючи наведене, Верховний Суд не погоджується з позицією Антимонопольного комітету України, що МП «П» не порушувало умови документації в цій частині, у зв’язку з чим його пропозиція була неправомірно відхилена замовником із зазначеної в протоколі підстави.

Коментар редакції

Головним правилом публічних закупівель є «тендерна пропозиція = тендерна документація». Тому зазвичай Орган оскарження приймає рішення керуючись вимогами тендерної документації замовника. Для того щоб уникнути довгострокового судового розгляду, радимо замовникам передбачати вимоги до учасників з урахуванням законодавства України. Як приклад, щодо нотаріального посвідчення договорів замовник може зазначити в тендерній документації наступне:

«На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи / документ на підтвердження права власності / володіння / користування відповідним майном. При цьому договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їхньої окремої частини) строком на три роки і більше, а також договір найму (оренди) транспортного засобу за участі фізичної особи в разі їх надання учасником мають бути засвідчені нотаріально».