Проблемні питання при реєстрації довгострокових зобов’язань та шляхи їх вирішення

Олена Жадан
387
13 Квітня 2021
Проблемні питання при реєстрації довгострокових зобов’язань та шляхи їх вирішення
387
13 Квітня 2021

Терміни дії договорів про закупівлю, які укладаються замовниками в процесі організації та здійснення їх діяльності, можуть перевищувати один бюджетний період. Враховуючи те, що бюджетні асигнування виділяються замовнику в межах кошторисних призначень, які передбачено на один бюджетний рік, то досить часто виникають питання стосовно зазначення строку дії договору про закупівлю в документах, що подаються в органи Державної казначейської служби України (далі — Казначейство) для реєстрації бюджетних зобов’язань.

У цій статті розглянемо, як потрібно правильно зазначати інформацію про терміни дії договору про закупівлю та які підтвердні документи взагалі потрібно подавати разом із довгостроковими договорами про закупівлю до органів Казначейства.

Вимоги до реєстрації довгострокових бюджетних зобов’язань

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, які в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) є замовниками, беруть на себе бюджетні та бюджетні фінансові зобов’язання, що виникають під час укладення договору про закупівлю, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього самого періоду або в майбутньому.

Органи Казначейства здійснюють реєстрацію бюджетних зобов’язань відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (далі — БКУ) та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого...

Розпорядникам та одержувачам закупівель

Публікації, корисні замовникам, що є розпорядниками чи одержувачами державних коштів