МЕРТУ надало роз’яснення щодо зміни системи оподаткування

Редакція
516
27 Лютого 2017
МЕРТУ надало роз’яснення щодо зміни системи оподаткування
516
27 Лютого 2017

Мінекономрозвитку України у зв’язку з надходженням звернень щодо можливості зміни ціни в разі зміни системи оподаткування платником податку, який є стороною договору про закупівлю, звернулося листовно до Державної фіскальної служби України, яка відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України (далі — ДФС), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику. На підставі наданої відповіді МЕРТУ сформулювало лист інформативного характеру щодо зазначеного питання. З повним текстом роз’яснення МЕРТУ, листом Мінекономрозвитку України до ДФС та листом-відповіддю ДФС ви можете ознайомитися нижче.


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо зміни системи оподаткування
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку України) на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів повідомляє.
Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Так, пунктом 6 частини четвертої статті 36 Закону передбачено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
У зв’язку із надходженням звернень щодо можливості зміни ціни у разі зміни системи оподаткування платником податку, який є стороною договору про закупівлю, Мінекономрозвитку України звернулось листом від 09.11.2016 № 3302-06/35905-03 (копія додається) до Державної фіскальної служби України, яка відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.
Інформуємо, що Державна фіскальна служба України листом від 28.12.2016 № 22622/5/99-99-12-02-01-16 (копія додається) повідомила, що ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування (пункт 25.1 статті 25 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (далі — Кодекс)).
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Кодексу на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (пункт 291.2 статті 291 Кодексу).
Перехід платника зі спрощеної системи оподаткування на загальну не спричиняє зміну розмірів ставок податків, встановлених Кодексом.
Таким чином, зміна системи оподаткування платником (перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну) не визначена Законом, як підстава для зміни умови договору про закупівлю відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 36 Закону.
Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.
Додаток:

  1. Копія листа Мінекономрозвитку України від 09.11.2016 № 3302-06/35905-03 на 2 арк. в 1 прим.
  2. Копія листа Державної фіскальної служби України від 28.12.2016 № 22622/5/99-99-12-02-01-16 на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту
регулювання державних закупівель

Мінекономрозвитку України Олександр Стародубцев


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-06/35905-03 від 09.11.2016

Державна фіскальна служба України

Щодо надання інформації
До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку), як Уповноваженого органу у сфері закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), надходять численні звернення від суб’єктів сфери щодо питання зміни ціни у договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів.
Пунктом 6 частини четвертої статті 36 Закону встановлено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
Так, у замовників та постачальників на практиці виникає питання щодо можливості застосування зазначеного випадку зміни ціни договору у разі зміни постачальником системи оподаткування платника податку (наприклад, на момент укладання договору про закупівлю постачальник був платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, у подальшому такий платник перейшов на загальну систему оподаткування).
З огляду на те, що одним із основних завдань ДФС є реалізація державної податкової політики відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну фіскальну службу України», просимо з урахування норм податкового законодавства надати інформацію із зазначеного питання та роз’ясняти, яким чином та на якій підставі може відбуватися зміна ставок податків і зборів та чи вважатиметься зміною ставок податків і зборів зміна системи оподаткування.
Директор департаменту
регулювання державних закупівель Олександр Стародубцев


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДФС)
28.12.2016 № 22622/5/99-99-12-02-01-16 на № 3302-06/35905-03 від 09.11.2016

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Про розгляд листа
Державна фіскальна служба України розглянула лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.11.2016 № 3302-06/35905-03 (вх. ДФС № 36755/5 від 11.11.2016) щодо зміни ціни у договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною системи оподаткування (перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну) та повідомляє.
Відповідно до пункту 4 статті 36 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VШ «Про публічні закупівлі» (далі — Закон № 922) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім окремих випадків, до яких, зокрема, належить зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування (пункт 25.1 статті 25 Кодексу).
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (пункт 291.2 статті 291 Кодексу).
Перехід платника зі спрощеної системи оподаткування на загальну не спричиняє зміну розмірів ставок податків, встановлених Кодексом.
Зміна системи оподаткування платником (перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну) не визначена Законом № 922 як підстава для зміни умови договору про закупівлю.
Перший заступник Голови С. В. Білан


КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

  • Пунктом 6 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.
  • Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування (пункт 25.1 статті 25 Податкового кодексу України).
  • Перехід платника зі спрощеної системи оподаткування на загальну не спричиняє зміну розмірів ставок податків, установлених Податковим кодексом України.
  • Таким чином, зміна системи оподаткування платником (перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну) не визначена Законом підставою для зміни умови договору про закупівлю відповідно до пункту 6 частини 4 статті 36 Закону.
Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

Публікації, корисні замовникам, що є розпорядниками чи одержувачами державних коштів