- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Видаткова накладна не містить номера договору: чи буде в такому разі досвід виконання аналогічного договору підтвердженим?

Відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» [1] (далі — Закон) замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

У цій статті розглянемо ситуацію, за якої на вищезазначену вимогу замовника видаткова накладна, яка міститься в тендерній пропозиції учасника, не містить номера. Чи буде в такому разі видаткова накладна оформлена належним чином? Чи підтверджує вона виконання договору?

Щоб відповісти на ці запитання, звернемося до законодавчих норм та практики Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія).

Так, видаткова накладна, яка є документом, що підтверджує факт постачання товару, відноситься до первинних документів, адже згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію.

Стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає, що первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України:

З огляду на вищезазначене, номер договору не є обов’язковим реквізитом видаткової накладної. Та якої думки щодо цього Колегія? Розглянемо далі.

Приклад

Оголошення № UA-2021-09-21-010427-b [2], рішення № 24527-р/пк-пз від 29.10.2021

Умова тендерної документації. Учасник на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям замовника надає у складі своєї тендерної пропозиції:

  1. Довідку на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) за підписом уповноваженої особи учасника, що містить інформацію про наявність в учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору. На підтвердження виконання аналогічного договору надається:
  2. копія повністю виконаного аналогічного договору з усіма додатками до договору та додатковими угодами;
  3. аналогічний договір, укладений із підприємством, установою, організацією, щодо яких надавалась інформація у довідці про досвід виконання аналогічного договору.

Позиція скаржника. Згідно з пунктом 5 розділу ІІІ тендерної документації учасник на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям замовника надає у складі тендерної пропозиції довідку, що містить інформацію про наявність в учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору.

Разом з аналогічним договором на підтвердження його виконання учасники зобов’язані надати копії актів про прийняття-передання / видаткових накладних на товар, що підтверджують стовідсоткове виконання наданого аналогічного договору. ТОВ «Т» для підтвердження вищезазначеного кваліфікаційного критерію надано такі документи, як:

Таким чином, ТОВ «Т» не надано накладні на товар, що підтверджують стовідсоткове виконання аналогічних договорів № 371 від 27.10.2020 та № 174 від 01.09.2020.

Позиція замовника. Учасником було надано у складі тендерної пропозиції копії аналогічних договорів з переліку, визначеного згідно з довідкою про досвід виконання аналогічних договорів, разом з копіями документів, що згідно з чинним законодавством надавались учасником при виконанні договору поставки щодо всього обсягу поставленого товару. ТОВ «Т» повністю надав зазначені у вимозі документи, а саме: договір, накладну, лист-відгук.

Досвід виконання договору підтверджений листом-відгуком як позитивний, тобто договір був виконаний своєчасно, постачання здійснювалося в повному обсязі, якісного товару та зауваження (претензії) щодо виконання договорів від замовника відсутні. Враховуючи наведене вище, тендерна пропозиція учасника має підтверджений досвід.

Позиція Колегії. Тендерна документація не містила окремих вимог до оформлення актів про прийняття-передання / видаткових накладних на товар. Скаржник не довів, що накладні, які надані переможцем, видані не за договорами № 371 від 27.10.2020 та № 174 від 01.09.2020. Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Коментар: номер договоруне є обов’язковимреквізитом видаткової накладної, ба більше, замовник в тендерній документації не встановлював умови щодо оформлення актів про прийняття-передання / видаткових накладних, тому відсутність такої інформації в накладній не може слугувати підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Також читайте на порталі RADNUK.COM.UA [3] такі корисні статті та матеріали: