- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Ненадання довідки про перерахунок ціни переможцем закупівлі як підстава для відхилення

Рішення № 23078-р/пк-пз від 14.12.2020, оголошення № UA-2020-11-04-007844-c [1]

Позиція скаржника

Відповідно до підпункту 6.3.1 пункту 6.3 розділу 6 документації замовником встановлено наступне: «…учасник процедури закупівлі, що визнаний переможцем, повинен якнайшвидше, але не пізніше 3 робочих днів з дня оприлюднення рішення про намір укласти з ним договір, оприлюднити в електронній системі закупівель цінову пропозицію згідно з Додатком 2 до цієї тендерної документації з урахуванням проведеного аукціону (загальна сума цінової пропозиції повинна бути не більшою за суму пропозиції, зазначену учасником в екранній формі електронної системи закупівель).

Відсутність завантаженої цінової пропозиції в електронній системі закупівель у строк, визначений попереднім абзацом, буде розцінено як відмова учасника від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тягне за собою наслідки, передбачені Законом (пункт 3 частини 1 статті 31)».

Відповідно до підпункту 6.3.2 розділу 6 документації замовником встановлено наступне: «Замовником допускається розбіжність між ціною пропозиції в екранній формі електронної системи закупівель та інформацією, зазначеною в завантаженому файлі, — остаточній ціновій пропозиції за результатами проведеного аукціону (лише в бік зменшення суми, зазначеної в екранній формі), що обумовлено можливістю виникнення погрішності при складанні остаточної цінової пропозиції під час поділу загальної ціни, заявленої на аукціоні, на кількість та ціну за одиницю виміру за позиціями специфікації — як наслідок арифметичних дій або через допущення помилок тощо.

Допускається коригування розрахунку цінової пропозиції учасника-переможця з метою виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених замовником у поданій остаточній ціновій пропозиції за результатами аукціону. У разі виявлення арифметичної помилки замовник може звернутися до учасника електронною поштою з запитом щодо виправлення арифметичної помилки.

У разі наявності таких розбіжностей / арифметичних помилок учасник завантажує в електронну систему закупівель коригований документ, що може містити примітку ”ЗМІНИ“, у строк, визначений у підпункті 6.3.1 документації.У випадку, якщо в електронній системі закупівель розміщено декілька однакових документів різного змісту без примітки ”ЗМІНИ“ або з однаковою приміткою, замовник розглядає документ, завантажений пізніше.

Нерозміщення учасником в електронній системі закупівель у строк, визначений у підпункті 6.3.1 документації, відкоригованого документа з виправленими арифметичними помилками буде розцінене як відмова учасника від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тягне за собою наслідки, передбачені Законом (пункт 3 частини 1 статті 31)».

Скаржник зазначає, що відповідно до додатка 8 документації учасник повинен взяти на себе наступне зобов’язання:

«…також ми безумовно погоджуємося, що ненадання нами цінової пропозиції (з урахуванням проведеного аукціону) у строк, визначений підпунктом 6.3.1 документації, означає нашу відмову від укладення договору про закупівлю із замовником».

Скаржник вважає, що дані умови не відповідають законодавству України і створюють умови безпідставного відхилення.

Позиція Органу оскарження (АМКУ)

Документ із тендерною пропозицією з ціною, запропонованою учасником після аукціону, розміщений після кінцевого строку подання тендерних пропозицій, не є складовою пропозиції учасника в розумінні Закону, отже, його невідповідність чи його ненадання не може бути підставою відхилення пропозиції учасника відповідно до вимог статті 31 Закону та не є документом, який переможець процедури закупівлі повинен надати відповідно до вимог статті 17 Закону.

Відповідно до частини 7 статті 33 Закону в разі відмови переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію / пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю в порядку та на умовах, визначених цією статтею.

Враховуючи викладене, Законом не передбачено невідповідність чи ненадання документа із тендерною пропозицією з ціною, запропонованою учасником після аукціону, розміщеного після кінцевого строку подання тендерних пропозицій, як відмову переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Враховуючи викладене, наведена вище умова документації не узгоджується з вимогами статті 31 Закону, що є дискримінаційним щодо інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника.

Про перерахунок цін читайте на порталі RADNUK.COM.UA в останній день поточного року у статті «Перерахунок ціни за результатами аукціону в бік зменшення».