- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Надання листа-відгуку не раніше 2020 року

 Рішення № 9409-р/пк-пз від 14.05.2020 року. Оголошення № UA-2020-04-25-000009-b [1] 

Вимога тендерної документації:

Відповідно до пункту 7 розділу 12 Оголошення для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору: сканований оригінал попередньо укладеного договору на поставку товару, що відповідає предмету закупівлі або його конкретній назві з усіма додатками, що є невід’ємною частиною договору (у разі наявності) та документу, що підтверджує його виконання (оригінал заповненого та підписаного акту звірки по наданому договору) та оригінал листа-відгука до наданого договору із зазначенням дати, номеру договору, предмету закупівлі та інформації про належне виконання договору (лист-відгук повинен мати реєстраційний номер та дату його складання не раніше 2020 року).

Позиція скаржника:

Скаржник повідомляє, що вимога про надання листа-відгуку, який може мати реєстраційний номер та дату його складання не раніше 2020 року є дискримінаційною та створює для учасників додаткові перешкоди для участі у даній процедурі закупівлі. Так, Скаржник має досвід виконання аналогічних договорів за 2019 рік, приймав участь у аналогічних процедурах закупівлі, що проводились Військовою частиною 3078 у 2019 році, підтверджував відповідність кваліфікаційному критерію досвід виконання аналогічних договорів листами-відгуками, що видані у 2019 році, та за результатами яких між Скаржником та Замовником було укладено договори про закупівлю. Таким чином, Замовник володіє інформацією, що Скаржник має досвід виконання аналогічних договорів. Скаржник додатково надав договір від 03.06.2019 № 91/1333-2019, укладений з Військовою частиною 3078 Національної гвардії України. Предмет договору – вершкове масло.

Позиція органу оскарження:

Замовник не довів необхідність визначення зазначеної вище умови саме у наведеній редакції. За таких умов, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті суб’єкти господарювання, які зможуть надати лист-відгук, який має реєстраційний номер та дату його складання не раніше 2020 року, що є дискримінаційним до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника. Враховуючи викладене, Замовник повинен внести відповідні зміни до Оголошення в цій частині.

Висновок:

Аналізуючи наведену вище практику Колегії Антимонопольного Комітету України, можемо дійти висновку, що замовник встановлюючи вимогу щодо надання листа-відгуку із обмеженням дати його реєстрації, має обґрунтувати свою позицію та довести необхідність такої вимоги. В іншому випадку замовник може встановити вимогу щодо надання листі-відгуку, як підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, але без обмеження його дати реєстрації.