Рекомендації щодо розроблення та затвердження антикорупційної програми юридичної особи

Ірина Антонова
1677
11 Травня 2017
Рекомендації щодо розроблення та затвердження антикорупційної програми юридичної особи
1677
11 Травня 2017

На підставі пункту 12 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, статті 63 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон про запобігання корупції), підпункту 1 пункту 19 Завдань і Заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, наведених у додатку 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р, — Національне агентство з питань запобігання корупції рішенням від 02.03.2017 № 75 (далі Рішення НАЗК № 75) затвердило Типову антикорупційну програму юридичної особи, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 9 березня 2017 р. за № 326/30194 (далі Типова антикорупційна програма).

Дане рішення опубліковано в офіційному періодичному виданні нормативно-правових актів України «Офіційний вісник України» від 17.03.2017 № 22. Відповідно до пункту 5 Рішення НАЗК № 75 це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, тобто із 17.03.2017.

Хто повинен розробити та затвердити власну антикорупційну програму на основі типової?

Суб’єкти господарювання, керівники яких в обов’язковому порядку зобов’язані затверджувати антикорупційну програму, визначені статтею 62 Закону про запобігання корупції. Нижче знайомимо вас із систематизованим переліком юридичних осіб, які зобов’язані мати таку антикорупційну програму.

Таблиця 1

Суб’єкти, визначені статтею 62 Закону про запобігання корупції,
які зобов’язані затверджувати антикорупційну програму
Суб’єкти, визначені статтею 62 Закону про запобігання корупції,
які зобов’язані затверджувати антикорупційну програму
1Державне підприємствоДе середньооблікова кількість працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень
2Комунальне підприємствоДе середньооблікова кількість працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень
3Господарське товариство (у якому державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків)Де середньооблікова кількість працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень
4Юридична особа-учасник попередньої кваліфікації відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень
5Юридична особа-учасник процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень

Які положення повинна містити антикорупційна програма Юридичної особи?

Відповідно до пункту 2 Рішення НАЗК № 75 юридичні особи, визначені в частині другій статті 62 Закону про запобігання корупції, затверджують свої антикорупційні програми на основі Типової антикорупційної програми, затвердженої даним рішенням.

Рішенням НАЗК № 75 встановлено обов’язок затвердити антикорупційні програми на основі Типової антикорупційної програми. Таким чином, юридичні особи, визначені в частині другій статті 62 Закону про запобігання корупції, які вже мають затверджені власні антикорупційні програми, зобов’язані перезатвердити їх відповідно до Типової антикорупційної програми.

Рішенням НАЗК № 75 не встановлено кінцевого терміну для затвердження антикорупційної програми юридичними особами, визначеними в частині другій статті 62 Закону про запобігання корупції, проте радимо не зволікати з розробленням антикорупційної програми.

При цьому, виходячи зі змісту примітки до пункту 4 розділу XVI програми, зміни до антикорупційної програми не можуть встановлювати нижчі стандарти і вимоги, ніж передбачені Законом про запобігання корупції й Типовою антикорупційною програмою.

Особливості, на які варто звернути увагу при складанні антикорупційної програми

Положення антикорупційної програми Юридичної особи фактично дублюватимуть положення Типової антикорупційної програми. Далі у статті ми зупинимось на особливостях, на які варто звернути увагу при затвердженні такої програми, оскільки антикорупційну програму Юридичної особи розробляють з огляду на особливості діяльності такої Юридичної особи.

Таблиця 2

Положення антикорупційної програми, які Юридична особа має право доповнити

Положення Типової антикорупційної програми Зміст положень Типової антикорупційної програми, які Юридична особа може доповнити, розробляючи власну антикорупційну програмуПримітка нормативного документа, яка підтверджує право замовника
доповнювати власну антикорупційну програму
1Пункт 3 частини 1 розділу ІІІ. Антикорупційні заходи в діяльності Юридичної особиУ даному пункті наведено основні антикорупційні стандарти і процедури Юридичної особи.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
2Юридична особа може визначити додаткові антикорупційні стандарти і процедури, опис яких повинен міститися в антикорупційній програмі
2Пункт 3 частини 3 розділу ІІІ. Антикорупційні заходи в діяльності Юридичної особиУ даному пункті вказано, що ділових партнерів Юридичної особи обирають згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.
Змінювати таке положення чи замінювати на інше Юридична особа не має права, проте може його доповнити
3Юридична особа може визначити додаткові принципи відбору ділових партнерів, зважаючи на специфіку своєї діяльності
3Пункт 5 частини 3 розділу ІІІ. Антикорупційні заходи в діяльності Юридичної особиДаний пункт передбачає, що Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Юридичної особи з метою оцінки наявності корупційних ризиків.
Змінювати таке положення чи замінювати на інше Юридична особа не має права, проте може його доповнити
4Юридична особа може визначити основні критерії проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів, порядок її проведення
4Пункт 1 розділу V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особиУ даному пункті наведено права засновників (учасників), керівника, працівників та інших осіб, що діють від імені Юридичної особи.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
6Юридична особа може зазначити додаткові права, зважаючи на специфіку своєї діяльності
5Пункт 2 розділу V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особиУ даному пункті наведено обов’язки засновників (учасників), керівника, працівників Юридичної особи.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
7Юридична особа може зазначити додаткові обов’язки, зважаючи на специфіку своєї діяльності
6Пункт 3 розділу V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особиУ даному пункті зазначено обмеження (заборони) для працівників та керівника Юридичної особи.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
8Юридична особа може зазначити додаткові заборони, зважаючи на специфіку своєї діяльності, у тому числі заборону працівникам займатися будь-якою діяльністю, яка може скласти конкуренцію Юридичній особі
7Пункт 4 розділу V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особиДаний пункт зазначає, що після звільнення або іншого припинення співробітництва з Юридичною особою особі заборонено розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, установлених законом.
Змінювати таке положення чи замінювати на інше Юридична особа не має права, проте може його доповнити
9Юридична особа може зазначити додаткові обмеження для осіб після звільнення або припинення діяльності, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
8Абзац перший пункту 5 розділу V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особиУ даному пункті зазначено, що вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Юридичної особи (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку з виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними із цим можливостями неприпустимі.
Змінювати таке положення чи замінювати на інше Юридична особа не має права, проте може його доповнити
10Юридична особа може визначити додаткові випадки, коли одержання подарунків є забороненим
9Пункт 8 розділу VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)Положеннями даного пункту передбачено, що Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи.
Змінювати таке положення чи замінювати на інше Юридична особа не має права. Проте в разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого такий пункт викладають в іншій редакції
12У разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого пункт 8 розділу VI має бути сформульований таким чином:
«8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу, а також (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюють і ліквідовують наказом керівника. Працівників структурного підрозділу призначають на посади та звільняють з посад [у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника Юридичної особи або її засновників (учасників)] за згодою Уповноваженого»
10Пункт 11 розділу VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)Даним пунктом передбачені обов’язки Уповноваженого для виконання покладених на нього завдань.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
13Юридична особа може визначити додаткові обов’язки Уповноваженого, зважаючи на специфіку своєї діяльності
11Підпункт 11 пункту 11 розділу VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)У даному підпункті зазначено обов’язок Уповноваженого для виконання покладених на нього завдань забезпечувати формування і ведення реєстрів та вказано, яких саме.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити. А у випадку, якщо веде реєстри, які мають іншу назву, може вказати саме їх
14Може бути зазначено назву інших, ніж зазначені в переліку, реєстрів, якщо антикорупційною програмою передбачено їх ведення Уповноваженим
12Пункт 12 розділу VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)Даним пунктом передбачені права Уповноваженого для виконання покладених на нього завдань.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
15Юридична особа може визначити додаткові права Уповноваженого, зважаючи на специфіку своєї діяльності
13Пункт 2 розділу VII. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Юридичної особиУ даному пункті зазначено, яку саме інформацію повинен включати Звіт про результати виконання антикорупційної програми.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші юридична особа не має права, проте може їх доповнити
17Юридична особа може визначити додаткову інформацію, яка має міститися у Звіті, зважаючи на специфіку своєї діяльності
14Пункт 2 розділу VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходівДаний пункт містить інформацію про те, яким чином Уповноважений здійснює нагляд і контроль за дотриманням антикорупційної програми.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
18Юридична особа може визначити порядок здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи, порядок проведення експертизи документів, а також додаткові форми нагляду і контролю за дотриманням антикорупційної програми, зважаючи на специфіку своєї діяльності
15Пункт 5 розділу X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушенняУ даному пункті зазначено, що заходи для захисту викривача визначають засновники (учасники) або керівники спільно з Уповноваженим і впроваджують за умови письмової згоди працівника.
Змінювати таке положення чи замінювати його на інше Юридична особа не має права
19Юридична особа може визначити перелік заходів для захисту викривача та порядок їх застосування
16Розділ XI. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Юридичної особиДаний розділ містить положення щодо врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи.
Змінювати такі положення чи замінювати на інші Юридична особа не має права, проте може їх доповнити
20Юридична особа може встановити додаткові вимоги, зважаючи на специфіку своєї діяльності, зокрема щорічне добровільне подавання працівниками декларації про відсутність конфлікту інтересів

Отже, для Юридичної особи встановлено право, а не обов’язок (за потреби та доцільності) скорегувати положення власної антикорупційної програми за пунктами, наведеними вище в таблиці, за умови, що такі зміни не призведуть до звуження положень, передбачених Типовою антикорупційною програмою.

Таблиця 3

Положення антикорупційної програми, які юридична особа зобов’язана встановити

Положення нормативного документаЗміст такого положенняЮридична особа зобов’язана
1Пункт 5 розділу І.
Загальні положення
До тексту антикорупційної програми мають постійний відкритий доступ працівники, посадові особи Юридичної особи, а також її ділові партнери1У цьому пункті вказано спосіб та місце розміщення тексту антикорупційної програми в паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Юридичної особи (у разі наявності)

Коментар
Юридична особа в будь-якому випадку розміщує власну Антикорупційну програму для загального доступу. Юридична особа може розмістити антикорупційну програму в паперовому вигляді (наприклад, це можливо зробити на стенді з оголошеннями/установчими документами).
Юридична особа може розмістити антикорупційну програму в електронному вигляді. У разі наявності власного веб-сайту антикорупційну програму в будь-якому випадку розміщують для відкритого доступу на такому веб-сайті.
Таким чином, у випадку, якщо Юридична особа має власний веб-сайт та відповідно зобов’язана розмістити на ньому власну антикорупційну програму, то така Юридична особа може додатково не розміщувати антикорупційну програму в паперовому вигляді, оскільки вона розміщує антикорупційну програму в електронному вигляді. За власним бажанням Юридична особа може розмісти антикорупційну програму додатково в паперовому вигляді.
Разом із цим, оскільки спосіб та місце розміщення антикорупційної програми вказані в тексті такого документа, Юридична особа розміщує таку програму відповідно до положень власної антикорупційної програми. Аби уникнути невідповідностей, варто на етапі розроблення вирішити, у який саме спосіб та де буде розміщено антикорупційну програму Юридичної особи.
Звертаємо увагу, що:
антикорупційну програму розміщують у повному обсязі (з першої до останньої сторінки), оскільки положеннями Типової антикорупційної програми не передбачено розміщення такої програми у формі витягів чи окремих сторінок;
будь-яка особа повинна мати змогу за бажання ознайомитися з текстом антикорупційної програми юридичної особи;
якщо антикорупційну програму розміщено у сканованому вигляді, то необхідно звернути увагу на якість сканування. Якщо зі змістом зазначеного документа неможливо буде ознайомитись, у зв’язку з поганою якістю такого сканування, то це є підставою вважати антикорупційну програму відсутньою

2Розділ IV. Норми професійної етики працівників Юридичної особиНорми професійної етики працівників Юридичної особи5Юридична особа має врахувати специфіку своєї діяльності та зазначити додаткові норми професійної етики працівників

Коментар
Таким чином, Юридичній особі при розробленні та затвердженні власної антикорупційної програми доцільно, окрім норм професійної етики працівників, які містить Типова антикорупційна програма, додатково вказувати норми професійної етики працівників, зважаючи на специфіку своєї діяльності. При цьому положення розділу IV не замінюють іншими положеннями, а лише доповнюють.
Кодекс етики Юридичної особи є важливою складовою в питаннях боротьби з корупційними правопорушеннями, з корпоративними правопорушеннями, сприяє відкритості компанії для її співробітників, контрагентів, регуляторів і т. д. Тому юридичним особам доцільно приймати власні кодекси етики. Якщо такий Кодекс уже прийнято, то потрібно включати його положення в антикорупційну програму або посилатись на нього в тексті антикорупційної програми (при цьому Кодекс етики Юридичної особи також необхідно розмістити у відкритому доступі)

3Абзац другий пункту 5 розділу V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особиПрацівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує __________________ [визначає (встановлює) Юридична особа]11Юридичні подарунки, одержані керівником або працівниками, як подарунки державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю. Їх передають органу, підприємству, установі чи організації в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Коментар
Відповідно до частини 2 статті 23 Закону про запобігання корупції особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
Один прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки
. Відповідно до статті 7 Закону України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць складає: з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні.

4Пункт 1 розділу VII. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Юридичної особиУповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та в порядку, визначених засновниками (учасниками) або керівником, готує звіт про результати виконання антикорупційної програми16У разі наявності уповноважених у суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими Юридична особа здійснює контроль, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту

Коментар
У разі наявності уповноважених у суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими Юридична особа здійснює контроль, Уповноважений обов’язково готує зведений Звіт, про що необхідно зазначити в положеннях антикорупційної програми

5Пункт 4 розділу XVI. Порядок внесення змін до антикорупційної програмиПропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми подають Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівникові узагальнення пропозицій щодо внесення змін до антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення21Зміни до антикорупційної програми не можуть встановлювати нижчі стандарти та вимоги, ніж передбачені Законом про запобігання корупції та Типовою антикорупційною програмою

Коментар
Звертаємо увагу, що положення антикорупційної програми Юридичної особи не можуть суперечити або звужувати стандарти, передбачені Законом про корупцію та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою Рішенням НАЗК № 75.
Також зазначаємо, що зміни до антикорупційної програми є її невід’ємною частиною. Такі зміни затверджують наказом керівника Юридичної особи за умови їх схвалення засновниками (учасниками) та працівниками (трудовим колективом) Юридичної особи

Які документи та дані необхідно зібрати Юридичній особі для підготовки антикорупційної програми?

Щоб приступити до розроблення власної антикорупційної програми Юридичної особи, попередньо варто зібрати такі документи і дані, аби скористатися ними при розробці такої програми:

 • установчі документи юридичної особи;
 • веб-сайт юридичної особи;
 • дані про наявність затверджених загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог Кодексу етики Юридичної особи;
 • дані про наявність працівників, підпорядкованих Уповноваженій особі (із зазначенням П. І. Б., посад та найменувань структурних підрозділів);
 • дані про здійснення/нездійснення внесків на підтримку політичних партій, а також здійснення благодійної діяльності;
 • документ, що містить перелік повноважень керівника Юридичної особи, якщо установчим документом весь обсяг повноважень не визначено.

Приклад наказу
про затвердження антикорупційної програми

Вимоги до Уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми

Уповноважений є посадовою особою Юридичної особи, якого призначає відповідно до законодавства про працю керівник Юридичної особи або її учасники (засновники) в порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою

Відповідно до частини 1 Закону про запобігання корупції Уповноважений є посадовою особою Юридичної особи, яку призначає відповідно до законодавства про працю керівник Юридичної особи або її учасники (засновники) в порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

Вимоги до Уповноваженої особи:

 • Володіння державною мовою.
 • Здатність відповідно до своїх ділових та моральних рис, освітнього і професійного рівнів, стану здоров’я, виконувати відповідні службові обов’язки.
 • Відсутність непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості.
 • Відсутність рішення суду щодо визнання Уповноваженої особи недієздатною чи обмежено дієздатною.
 • Відсутність факту звільнення з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, — протягом трьох років з дня такого звільнення.
 • Уповноважена особа не повинна займатися будь-якою іншою діяльністю, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Юридичної особи.
 • Під час виконання функцій Уповноваженого Юридичної особи є несумісною діяльність на посадах уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також звертаємо увагу, що відповідно до пункту 9 розділу VI Типової антикорупційної програми здійснення Уповноваженим своїх функцій в Юридичній особі є незалежним. Втручання в діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників (учасників), керівника, ділових партнерів Юридичної особи, а також інших осіб заборонене. Заборонено також покладати на Уповноваженого обов’язки, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом про запобігання корупції і антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

Таким чином, Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми призначають (з дотриманням вимог та обмежень, установлених Законом про запобігання корупції й Типовою антикорупційною програмою) внутрішнім розпорядчим документом керівника Юридичної особи або її засновника, при цьому розробляють посадову інструкцію Уповноваженої особи.

Уповноважена особа на виконання антикорупційної програми — лише посадова особа?

Відповідно до частини 5 статті 62 Закону про запобігання корупції в юридичних особах, зазначених у частині другій цієї статті, для реалізації антикорупційної програми призначають особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми (далі — Уповноважений), правовий статус якої визначає цей Закон.

Згідно з частиною 1 статті 64 Закону про запобігання  корупції, Уповноважений є посадовою особою Юридичної особи, яку призначає відповідно до законодавства про працю керівник Юридичної особи або її учасники (засновники) в порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

Виходячи з вищевказаної норми, необхідно з’ясувати, хто саме відноситься до визначення поняття «посадова особа» та може бути призначеним Уповноваженим.

У роз’ясненні Державної інспекції України з питань праці «Категорія “посадові особи” в трудовому законодавстві» від 24.07.2014 зазначено викладене нижче.

У законодавстві про працю визначення поняття «посадова особа» відсутнє.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну службу» посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

У статті 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон) зазначено, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Законом України від 11.07.1995 № 282/95-ВР у Кодексі України про адміністративні правопорушення слова «службова особа» замінено словами «посадова особа». Таким чином, можна зробити висновок про те, що поняття «посадова особа» та «службова особа» є синонімічними.

У примітці до статті 364 Кримінального кодексу України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації.

Службова особа наділена певним обсягом повноважень і в їх межах має право вчиняти дії, що породжують, змінюють або припиняють конкретні правовідносини (наприклад право прийняття та звільнення працівників, застосування дисциплінарних чи адміністративних стягнень тощо).

Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 № 5 організаційно-розпорядчими обов’язками (наявність яких є характерними для поняття «посадова особа») є обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами) їх заступники, особи які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири, тощо)

Також, якщо звернутися до норм Господарського кодексу України (далі — ГКУ), відповідно до статті 65 ГКУ до посадових осіб підприємства належать: керівник, головний бухгалтер, члени наглядової ради, виконавчого органу та інших  органів управління підприємства відповідно до статуту. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Відповідно до статті 57 ГКУ статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їхню компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Редакція журналу звертає увагу читачів, що передплатники й ті, хто пройшов навчання, мають змогу ознайомитися з рекомендаціями щодо складання антикорупційної програми Юридичної особи на офіційному сайті редакції, який знаходиться за інтернет-адресою: radnuk.com.ua — у рубриці «Практичні матеріали». Для доступу за рубрикою необхідно ввести логін та пароль. Якщо у вас такого доступу немає, то ви можете звернутись до редакції й отримати такий доступ за номером телефона (044) 451-85-71.

Інформацію щодо замовлення послуг з розроблення антикорупційної програми ви знайдете на сторінці 51 цього випуску журналу.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель