- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Швидкий помічник для виконання вимог статті 8 Закону

Майже цілий рік за чинною редакцією Закону України «Про публічні закупівлі» [1] (далі — Закон) Державна аудиторська служба України відповідно до наданих повноважень проводить моніторинг публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі: від моменту їх оголошення до укладення договору про закупівлі. Водночас у разі оскарження висновку органу державного фінансового контролю до суду Закон передбачає не лише зазначення інформації про такий факт оскарження, а й конкретизує порядок її опублікування. У даній публікації пропоную знайти відповідь на одне з нових та проблемних питань, з яким стикається замовник, а саме:  виконання вимог Закону в частині зазначення номера провадження.

Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель органами державного фінансового контролю (Державною аудиторською службою України та її територіальними органами) визначений статтею 8 Закону.

За результатами моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу процедури закупівлі (далі — висновок), у якому зазначено опис виявленого порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель та зобов’язання щодо його усунення.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник має оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про:

У разі незгоди з інформацією, викладеною у висновку, замовник може протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення висновку в електронній системі закупівель оскаржити такий висновок до суду, обов’язково зазначивши інформацію про це в електронній системі закупівель.

Водночас не слід забувати, що Закон уточнює та конкретизує порядок зазначення інформації замовником в електронній системі закупівель у разі оскарження висновку за результатами здійснення моніторингу публічних закупівель до суду. Так, частиною 10 статті 8 Закону передбачено, що замовник зазначає в електронній системі закупівель про відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження та номер такого провадження.

Отже, при оскарженні висновку органу державного фінансового контролю до суду замовникам потрібно в електронній системі закупівель зазначити:

З яких джерел замовник може отримати передбачену нормою Закону інформацію та знайти номер провадження, дізнаємось з  роз’яснення Мінекономіки.

Так, на офіційному сайті Мінекономіки від Міноборони розміщено запит № 2613/2020 [2] наступного змісту: «Законом України “Про публічні закупівлі” встановлено, що замовник зазначає в електронній системі закупівель про відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження та номер такого провадження.Однак на сайті судової влади при відкритті провадження можливо побачити лише номер справи, а номер провадження не визначено. Отже, номер провадження неможливо вказати протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження у зв’язку з його відсутністю. Яким чином замовнику виконувати зазначену вимогу України “Про публічні закупівлі”?».

Відповідь Мінекономіки наступна: Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі”  (далі — Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до частини десятої статті 8 Закону у разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду. Замовник зазначає в електронній системі закупівель про відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження та номер такого провадження.

Додатково зазначаємо, що на сайті судової влади України міститься інформація щодо списку судових справ, призначених до розгляду та стану розгляду справ.

При цьому відповідно до пункту 2.8.5 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами), на вебпорталі судової влади України щоденно оприлюднюється така інформація:

— список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи);

— інформація щодо стадій розгляду судових справ (назва суду; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження; дата реєстрації; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи; стадія розгляду судової справи; звіт про автоматизований розподіл судової справи).

Отже, у разі оскарження замовником висновку до суду в електронній системі закупівель зазначається відповідна інформація, а після відкриття провадження у справі замовник зазначає в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження та номер такого провадження.

У свою чергу наказом Мінекономіки від 07.04.2020 № 648 вебпорталом Уповноваженого органу з питань закупівель визначено інформаційно-телекомунікаційну систему “PROZORRO” за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua [3], а відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення вебпорталу є державне підприємство “ПРОЗОРРО” (далі — ДП “ПРОЗОРРО”).Тому з питань технічної реалізації вимог законодавства в електронній системі закупівель слід звернутися до адміністратора системи ДП “ПРОЗОРРО”».

Коментар редакції

Ми з’ясували, що замовник повинен обов’язково зазначити в електронній системі закупівель інформацію про відкриття провадження у справі за його позовом про оскарження висновку. Часу для цього обмаль: повідомити потрібно не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття судового провадження із обов’язковим зазначенням його номера.

Розглянемо покроковий алгоритм виконання норми Закону в частині знаходження номера провадження у справі з подальшим оприлюдненням в ЕСЗ.

Пошук через сайт судової влади України:

Крок 1. Заходимо на  офіційний сайт Судової влади України за посиланням [4] та обираємо вкладку «Стан розгляду справ».

Крок 2. Пошуковий каталог надає можливість замовнику знайти необхідну інформацію за наступними відомими на даному етапі реквізитами, зокрема:

Крок 3.  На виконання Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами), на сайті відображається реєстр, який містить наступну інформацію:

Звертаємо увагу, що оприлюднення та оновлення даної інформації відбувається щоденно, тому в разі  систематичного контролю з боку замовника недотримання вимог Закону в частині своєчасності зазначення в ЕСЗ інформації про відкриття провадження у справі та номера такого провадження є неможливим.