- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Визначаємо вид, обсяг та очікувану вартість закупівлі електричної енергії правильно

Кожен замовник, який планує закупити електричну енергію на 2022 рік, має розуміти, який вид закупівлі потрібно провести, враховуючи вимоги чинного законодавства, з урахуванням обсягів та інших вимог, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» [1](далі — Закон) та спеціальними нормативно- правовими документами України, які регулюють порядок постачання електричної енергії.

З чого складається закупівля електричної енергії?

Пунктом 26 статті 1 Закону про ринок електричної енергії (далі — Закон про ринок) визначено, що електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

Відповідно, звертаємося до правил визначення замовником предмета закупівлі відповідно до Закону, які встановлені наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 [2](далі — Наказ № 708). Положеннями пункту 3 розділу І Наказу № 708 передбачено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

Товари — продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів (пункт 34 статті 1 Закону).

Таким чином, стає зрозумілим, що електрична енергія є товаром, тому при плануванні закупівлі зазначаємо код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» — 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія.

Враховуючи, що на ринку електричної енергії окрім постачання електричної енергії є й інші послуги, які є необхідними для постачання електричної енергії електропостачальником, досить логічними є запитання: які  це послуги, як визначається їхня вартість, включається вартість таких послуг до вартості електричної енергії чи вони можуть закуповуватися замовником самостійно, чи такі послуги закуповуються в рамках закупівлі електричної енергії як товару?

Оскільки законодавцем не встановлений механізм (порядок) визначення ціни 1 кВт електричної енергії, то таке право надане електропостачальникам. Аналіз цінових пропозицій електропостачальників, наданих у процедурах закупівель, зводиться до того, що до вартості 1 кВт.год електроенергії включається:

  1. Ціна РДН / ВДР — ціна в гривнях за 1 кВт*годину електричної енергії, яка відповідає середньозваженій ціні РДН  / ВДР ОЕС України;
  2. Ціна передачі — ціна (тариф) на передачу електричної енергії в гривнях за 1 кВт*годину електричної енергії, яка встановлюється регулятором (НКРЕКП);
  3. К — коефіцієнт націнки постачальника електричної енергії;
  4. 1,2 — числове значення ПДВ.

За правилами визначення предмета закупівлі, одночасно із закупівлею товару замовник може закупити також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Послуга з розподілу електричної енергії є супутньою послугою для надання постачання електричної енергії. Тому замовник під час проведення закупівлі електричної енергії може закупити послуги з розподілу електричної енергії. При цьому замовнику при підготовці тендерної документації та проєкту договору про закупівлю потрібно включити умову щодо надання послуг з розподілу електричної енергії та проведення відповідної оплати через електропостачальника.  

Назва предмета закупівлі буде визначатися за предметом: Електрична енергія, Код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія.

Водночас замовник має право послугу з розподілу електричної енергії закупити окремо та укласти договір без використання електронної системи закупівель (абзац 4 пункту 2 частини 7 статті 3 Закону) або укласти договір про закупівлю за результатами проведеної переговорної процедури (абзац 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону). У такому разі рекомендуємо вибрати такий код за ДК 021:2015: послуга з розподілу електричної енергії(код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» — 65310000-9 «Розподіл електричної енергії»).

Як обрахувати обсяг закупівлі?

На виконання пункту 2.4.3 ПРРЕЕ всі споживачі надають оператору системи розподілу відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або поквартальним розподілом у термін, обумовлений договором, у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу.

Дата надання відомостей про обсяги очікуваного споживання встановлюється в додатках до договорів споживача про надання послуги з розподілу. Така дата може бути різною, але переважна більшість договорів з операторами системи визначає дату до 01.09 поточного року.

Також замовник може отримати фактичні дані про обсяги спожитої електричної енергії з аналізу власного споживання за календарний рік та врахувати інші фактори, які можуть вплинути на обсяги споживання електричної енергії (для прикладу, купівля нового обладнання).

Обсяги очікуваного споживання повинні об’єктивно відображати прогнозоване споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Якщо замовник визначить потребу в кількості кіловат-годин, необхідних для власного споживання, загальний річний обсяг, який буде рахуватися як добуток помісячного споживання помножений на 12 місяців, і буде обсягом закупівлі електричної енергії, який має придбати замовник.

Важливо! У разі проведення закупівлі електричної енергії разом із послугою з розподілу електричної енергії обсяг кВт.год не буде змінюватися, бо обсяг спожитої електричної енергії в даному випадку буде дорівнювати обсягам наданої / отриманої послуги з розподілу електричної енергії.

Планування та визначення очікуваної вартості закупівлі електричної енергії як товару

У цій статті ми вже описали правила визначення предмета закупівлі електричної енергії та порядок визначення обсягів закупівлі електричної енергії. Залишилося зрозуміти визначення очікуваної вартості, що в подальшому буде слугувати ключовими вихідними даними під час вибору того чи іншого виду закупівлі відповідно до Закону та подальшого обрахунку строків, необхідних для проведення такої закупівлі та включення її до річного плану закупівель.

З метою визначення очікуваної вартості закупівлі потрібно визначити ціну за 1 кВт.год електричної енергії. Як це можна зробити? Пропонуємо діяти так:

  1. направити офіційний лист декільком електропостачальникам з метою отримання інформації про рівень цін таких постачальників. Далі на підставі отриманих комерційних пропозицій розрахувати очікувану вартість відповідно до пункту 1 розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275; або
  2. взяти ціну кВт.год за чинним договором про закупівлю; або
  3. самостійно отримати інформацію на сайті Оператора ринку за посиланням: https://www.oree.com.ua/ [3], при цьому врахувати ціну (тариф) на послугу з передачі електричної енергії, яка встановлюється НКРЕКП та оприлюднюється як на сайті НКРЕКП, так і на офіційному сайті оператора системи передачі НАК «Укренерго» в розділі «Передача і диспетчеризація» — «Тарифи». Також до ціни потрібно врахувати вартість ПДВ та приблизний коефіцієнт націнки постачальника електричної енергії (можна з чинного договору про закупівлю);
  4. у разі планування закупівлі електричної енергії разом із послугою з розподілу електричної енергії в межах однієї закупівлі при обрахунку ціни потрібно врахувати ціну (тариф) на послугу з розподілу того оператора системи, до мереж якого приєднані об’єкти замовника. Такі ціни (тарифи) є регульованими, встановлюються НКРЕКП та в подальшому оприлюднюються на сайті НКРЕКП та офіційних сайтах операторів системи.

На сьогодні ціна на електричну енергію є досить нестабільною, динамічно змінною та залежить від ціни електричної енергії на Оптовому ринку, регульованих цін на послуги з передачі та розподілу, а тому визначити ціну на електричну енергію, яка була б реальною на період проведення закупівлі електричної енергії та залишалася сталою на весь період дії договору про закупівлю, є майже неможливим.

Приклад

Замовнику необхідно провести закупівлю постачання електричної енергії на 2022 рік за двома об’єктами. Зважаючи на показники попереднього року, замовник визначив необхідний обсяг закупівлі (833 333 кВт.год  Обєкту_1 та 916 600 кВт.год Об’єкту_2). З огляду на запланований обсяг, діючі ціни на ринку електричної енергії та попередньо проведені ринкові консультації замовник визначив очікувану вартість 4 200 000,00 грн з ПДВ, що, відповідно до вартісних меж Закону, характерно для відкритих торгів. Відтак в системі оголошено відкриті торги (мультилотові) за такими значеннями (Рис. 1, Рис. 2):
Рис. 1
Рис. 2

Замовникам на замітку: вартість предмета закупівлі можна визначати з огляду на наявні потреби та необхідні обсяги кВт.год на 2022 рік, помножені на вартість однієї кіловат-години за чинним договором споживача про постачання електричної енергії, враховуючи прогнозовану динаміку росту ціни за 1 кВт.год. Замовникам при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі також доцільно врахувати наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Керуючись положеннями частини 1 статті 3, пункту 5 частини 2 статті 5 та статті 13 Закону, сформуємо Таблицю вартісних меж для правильного вибору типу та виду закупівлі електричної енергії.

Таблиця

Категорія замовника

Вартісні межі

Вид закупівлі

Замовники, визначені у пунктах 1–3 частини 1 статті 2 Закону, тобто «звичайні» замовники

вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень

Процедури закупівель, визначені статтею 13 Закону, як правило, відкриті торги

вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) більша ніж 50 тисяч гривень та є меншою ніж 200 тисяч гривень

Спрощена закупівля, визначена статтею 14 Закону

Замовники, визначені у пункті 4 частини 1 статті 2 Закону, тобто юридичні особи та / або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання

вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень

Процедури закупівель, визначені статтею 13 Закону, як правило, відкриті торги

вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менше ніж 1 мільйон гривень

Спрощена закупівля, визначена статтею 14 Закону

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель, відповідно до статті 10 цього Закону, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Строки, необхідні для проведення відкритих торгів та укладання договору про закупівлю

Мінімальний необхідний строк для проведення відкритих торгів (без публікації англійською мовою) складає 33 дні. Зазначений строк продовжується у разі внесення змін до тендерної документації, або несвоєчасного надання роз’яснень, або оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника тощо. Покрокова інструкція проведення відкритих торгів розміщена на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Алгоритм проведення відкритих торгів з 26.06.2021 [4]».

Оголошення про проведення відкритих торгів обов’язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну для товарів і послуг, — 133 тисячам євро, у строки, встановлені у частині 1 статті 10 Закону, а саме не пізніше 30 днів.

У такому випадку строк проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою продовжується на строк оприлюднення оголошення, визначений частиною 1 статті 10 Закону, достатній для проведення розгляду пропозицій учасників, а саме до 20 робочих днів. Тому мінімальний строк для проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою становить 79 днів.

Щодо строків проведення спрощеної закупівлі, то мінімальний строк для її проведення складає 16 днів.

Висновок

Замовникам з метою закупівлі електричної енергії на 2022 рік та вчасного укладання договору про закупівлю (договору споживача про постачання електричної енергії) потрібно визначити категорію замовника, обсяги закупівлі, вибрати вид процедури та правильно розрахувати строки, які достатні для проведення закупівлі та укладання договору про закупівлю.

Дізнавайтеся більше про особливості закупівлі електричної енергії на порталі RADNUK.COM.UA [5]у розділі «Галузі закупівель [6]» — «Електрична енергія [7]». А також використовуйте приклади документів, які ви можете завантажити в розділі «Зразки документів [8]» — «Електрична енергія [9]».