- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Рекомендації АМКУ щодо проблемних питань під час закупівлі електроенергії

Антимонопольний комітет України (далі — АМКУ) як орган оскарження виявляє порушення з боку замовників, у тому числі під час проведення процедур закупівель електричної енергії. У зв’язку з цим АМКУ надіслав до Мінекономіки лист № 20-29/01-576 від 19. [1]01.2022 [1] з рекомендаціями щодо проблемних питань під час закупівель електричної енергії, у якому повідомив про проблемні питання застосування законодавства у сфері публічних закупівель та розглянув найбільш поширені порушення з боку замовника під час придбання електричної енергії.

АМКУ зазначає: останнім часом найбільш поширеним порушенням з боку замовників є відхилення тендерних пропозицій учасників, які визначили маржу у своїй ціновій пропозиції за результатами аукціону як від’ємну величину, на підставі пункту 1 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» [2] (далі — Закон) (учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).

Порушення з боку замовників у цьому випадку полягає саме у тому, що цінова пропозиція учасника за результатами аукціону не є складовою його тендерної пропозиції, тому застосування вищезазначених положень Закону як підстави відхилення є некоректним.

АМКУ нагадує: згідно з пунктом 3 частини 1 статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо переможець процедури закупівлі:

АМКУ звертає увагу: якщо тендерна документація не містить умов про те, що визначення учасником маржі у своїй ціновій пропозиції за результатами аукціону як від’ємної величини вважається відмовою від підписання договору про закупівлю, відхилення тендерної пропозиції такого учасника із зазначених вище підстав не узгоджується із положеннями Закону.

Поширеним порушенням з боку замовників є відхилення тендерних пропозицій учасників, які визначили маржу у своїй ціновій пропозиції за результатами аукціону як від’ємну величину, на підставі пункту 1 частини 1 статті 31 Закону (учасник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію), у випадку надання учасником у складі тендерної пропозиції згоди з тим, що замовник не може визнати переможцем учасника, що визначив маржу у своїй ціновій пропозиції за результатами аукціону як від’ємну величину.

У такому випадку порушення полягає у тому, що, якщо надана учасником згода не містить обов’язку та / або гарантій того, що його цінова пропозиція за результатами аукціону не буде від’ємною, то не можна стверджувати про надання учасником недостовірної інформації.

Це питання потребує підвищеної уваги у зв’язку з кількістю скарг щодо визначення учасниками маржі як від’ємної величини за результатами аукціону (з початку поточного року до АМКУ надійшла 61 скарга!).

Крім того, АМКУ зазначає, що представники замовників часто наголошують на тому, що у зв’язку з вищеописаною ситуацією, після укладення договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі постачальники ініціюють збільшення ціни договору про закупівлю, а у разі незгоди замовника з такими умовами ініціюють розірвання договору про закупівлю, що, враховуючи соціальну важливість публічних закупівель, є неприпустимим.

Висновок

У зв’язку з некоректним формулюванням замовниками умов тендерної документації та некоректним застосуванням положень Закону під час відхилення тендерних пропозицій, механізм запобігання демпінгу цін з боку учасників закупівель електричної енергії є недієвим та призводить до затягування процедур закупівель з вини замовників, що здійснюють свою діяльність у соціально важливих сферах (заклади освіти, лікарні тощо), а також дають можливість учасникам (переможцям) маніпулювати загальною вартістю тендерної пропозиції.

Мінекономіки рекомендує замовникам врахувати лист АМКУ № 20-29/01-576 від 19. [1]01.2022 [1] та коректно застосовувати положення Закону.

Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA [3] у статтях: