Проєкт Закону України № 5309 «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель» 03.06.2021 прийнятий Верховною Радою

503
3 Червня 2021

Проєктом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель» передбачається ряд численних змін до чинної редакції Закону України “Про публічні закупівлі”, зокрема:

  • пункти 21 і 27 викласти в такій редакції: “21) послуги – будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації”;

“27) роботи – розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на
реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт”.

  • у частині п’ятій: пункт 3 доповнити абзацом другим такого змісту: “Для цілей цього Закону термін “фінансові послуги” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, під фінансовими послугами розуміються послуги, визначені законодавством країни реєстрації такого нерезидента як фінансові та які він має право надавати згідно із законодавством країни його реєстрації, про що замовнику надається документальне підтвердження”;
  • статтю 5 доповнити частиною п’ятою такого змісту: “5. Замовники, учасники процедур закупівлі, суб’єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом. Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника”.
  • та інші зміни, що будуть на опубліковані на порталі RADNUK.COM.UA після набуття чинності вищезазначеного Закону.

Чекаємо на підпис Президента України Володимира Зеленського.

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель.

    load
    digest icondigest icon
    Обмін знаннями та досвідом в сфері публічних закупівель