- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Закуповуємо послуги охорони якісно

На території України є багато пам’яток культури, архітектури, які фінансують коштом державного бюджету та які потребують постійного нагляду й охорони. Для забезпечення недоторканності, цілісності державного майна, будівель, приміщень і матеріальних цінностей потреба в проведенні закупівель якісних послуг з охорони буде актуальною завжди.

У даній статті йтиметься про одну з таких важливих закупівель, як закупівля послуг з охорони, а саме про те, які вимоги встановити в тендерній документації для потенційних учасників та отримати якісні послуги.

Під час формування тендерної документації замовники часто встановлюють нескладні вимоги до учасників задля того, щоб ті не допускали помилок і замовник зміг у найкоротші терміни укласти такий необхідний йому договір про закупівлю. З одного боку, це правильно, адже якщо не робити з тендерної документації збірник ребусів і задач, то учасникам все буде зрозуміло, тож вони легко зможуть підготувати документи для участі у ваших торгах. Але є й інший бік медалі: якщо встановити дуже легкі вимоги, то на тендер прийдуть недобросовісні постачальники, які просто фізично не зможуть надати замовникові необхідні послуги. Тому дуже важливо при розробленні тендерної документації зберегти золоту середину і встановити такі вимоги, щоб і учасникам всі вимоги були зрозумілими, і замовникові потім не довелося розривати договір через неспроможність постачальника виконати його умови.

З чого починати закупівлю

Передусім потрібно визначитися з кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». Для закупівлі послуг охорони доцільно обирати код 79710000-4 — Охоронні послуги. До початку оголошення процедури дану закупівлю необхідно внести в річний план закупівель ⁄ додаток до річного плану закупівель, у разі якщо її там немає. Далі можна перейти до розроблення протоколів і тендерної документації. Тендерну документацію готують відповідно до ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Мінекономрозвитку України від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації».

Вимоги в тендерній документації необхідно встановлювати з огляду на вимоги Закону України «Про охоронну діяльність», саме цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян, а також Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених Постановою КМУ від 18.11.2015 № 960.

Згідно з ч 1. ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Згідно з ч. 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» [1], замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

Тобто замовник може встановити як один з вищезазначених критеріїв, так і всі. Отже, розглянемо їх детальніше.

Наявність обладнання й матеріально-технічної бази

На підтвердження відповідності даному кваліфікаційному критерієві замовник може вимагати від учасника довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі використання), в якій має бути зазначена така інформація: наявність обладнання та/або матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, визначених у технічних вимогах.

Наприклад, якщо охоронювана територія велика й передбачає необхідність її патрулювання транспортним засобом, то можна встановити вимогу щодо надання в довідці інформації про наявність транспортного засобу із зазначенням інформації про режим володіння (власний / орендований / інше) з наданням відповідних документів, які підтверджують наявність в учасника транспортного засобу.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про охоронну діяльність» персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб’єктом господарювання й подали документи, що вони:

  1. не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
  2. не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;
  3. не мають обмежень, установлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків;
  4. не мають обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків;
  5. зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.

Тож при прийомі на роботу кандидати на посаду обов’язково надають роботодавцеві документи, які засвідчують відсутність обмежень згідно з вищезазначеними пунктами. Про це також йдеться в п. 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених Постановою КМУ від 18.11.2015 № 960.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерієві про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, замовник може вимагати від учасника довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи охоронником суб’єкта охоронної діяльності, які відповідають вимогам пунктів 15 та 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених Постановою КМУ від 18.11.2015 № 960 (зокрема, зазначити П. І. Б. працівників, які безпосередньо будуть залучені до виконання зобов’язань за договором, стаж роботи на даній посаді), з наданням на кожного охоронника, зазначеного в довідці, таких документів:

Звичайно, замовникові не обов’язково встановлювати усі вищезазначені вимоги, але ви можете вибрати найбільш необхідні для вашої закупівлі.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Найкраще встановити вимогу щодо надання учасником аналогічного договору. Таким чином замовник зможе перевірити наявність в учасника досвіду виконання аналогічного договору.

Для підтвердження відповідності даному критерієві замовникові слід встановити таку вимогу: «Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання) з інформацією про виконання аналогічного договору (зазначити кількість) з аналогічним предметом закупівлі, який зазначено в даній тендерній документації. На підтвердження досвіду виконання аналогічного договору Учасник має надати не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками до договору), з наданням копії (-й) документа (-ів) на підтвердження виконання договору». Якщо замовник дає можливість учасникам надати аналогічний договір, який перебуває у стадії виконання, то варто зробити таку примітку: «Інформація може бути надана про частково виконаний договір, дія якого не закінчена».

Чи потрібно вимагати від учасника ліцензію

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» охоронна діяльність підлягає ліцензуванню. Тож компанії, які надають послуги охорони, повинні мати відповідну ліцензію.

Відповідно до ч. 2. ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» учасник — переможець процедури закупівлі — під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачене законодавством. Отже, замовник не зобов’язаний встановлювати вимогу до учасника процедури закупівлі щодо надання ним ліцензії, але при укладенні договору переможець обовязково повинен її надати.

Укладення договору без пред’явлення ліцензії переможцем під час укладення договору неможливе. Хоча чинне законодавство й не зобов’язує замовника вимагати ліцензію від учасника, але рекомендовано встановити таку вимогу саме до учасника. У цьому разі замовник зможе перевірити наявність ліцензії до моменту визначення переможця та укладення договору про закупівлю.

Вимогу про надання ліцензії учасником можна встановити, наприклад, так:

Приклад

Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію чинного дозволу або ліцензії (або іншого документа, який посвідчує її видачу) на провадження виду господарської діяльності, що є предметом закупівлі, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачене законодавством УкраїниЄдиному порталі органів системи МВС України [2] у розділі «Ліцензії охорона».
Ми розглянули основні вимоги, які може встановити замовник, щоб перевірити кваліфікацію учасника та отримати якісні послуги охорони. Усі інші вимоги кожен замовник встановлює з огляду на свої потреби.

Отже, щоб якісно провести закупівлю та укласти договір з надійним контрагентом, необхідно: