- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Створено нову комісію, яка розглядає звернення щодо допорогових закупівель

Комісія з розгляду звернень (далі — Комісія) почала працювати в допорогових закупівлях з 13 квітня 2016 року. До цього часу в допорогових закупівлях діяв орган оскарження, його діяльність регулював регламент роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель, затверджений наказом громадської організації Transparency International Ukraine від 28.10.2015 № 5-р.

Наразі питання оскарження і розгляд звернень регулює Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 (далі — Наказ № 35). До складу Комісії входять чотири особи, які є представниками громадськості і здійснюють розгляд звернень на можливі порушення в допорогових закупівлях у системі ProZorro.

Які звернення розглядає Комісія?

Комісія розглядає звернення (скарги) тільки щодо допорогових закупівель, які проводять з використанням електронної системи. А саме якщо вартість закупівлі складає для замовників:

Для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання:

На що потрібно звернути увагу!

Також рекомендуємо учасникам особливу увагу звертати на процедуру, в якій вони беруть участь (допорогові торги, процедури за Законом України «Про публічні закупівлі», комерційні закупівлі). Оскільки від того, в якій процедурі учасник бере участь, залежить те, куди він зможе звернутися зі зверненням або оскарженням. Оскільки:

На що в основному скаржаться учасники в допорогових закупівлях?

Після аналізу рішення попереднього органу оскарження з допорогових закупівель можна дійти висновку, що в основному учасники оскаржують:

Але звертаємо увагу, що, згідно з підпунктом 6.4 Наказу № 35 , у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуть у пропозиціях учасників. Отже, дана вимога не є обов’язком замовника;

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 9.5 Наказу № 35 замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

Порядок розгляду звернення за Наказом № 35

Даний порядок передбачено в пункті 14 Наказу № 35. Нижче ви можете ознайомитися в витягом з даного Наказу.

Витяг з Наказу № 35

4. Усунення порушення
14.1. У випадку виявлення порушення Користувач може звернутися до Замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення Закупівлі (далі — Вимога) через відповідну електронну форму. Вимога повинна містити таку інформацію:

  1. найменування Замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється Вимога;
  2. номер повідомлення про проведення Закупівлі, щодо якого ініціюється Вимога;
  3. підстави подання Вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
  4. зміст вимог до Замовника та їхнє обґрунтування;
  5. дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб — найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб — ПІБ, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи). Для забезпечення рівних умов для всіх Учасників зазначені дані до моменту розкриття пропозицій недоступні Замовнику і відображаються після розкриття пропозицій.

Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася. Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім Користувачам з усіх Авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі Уповноваженого органу. 

14.2. Замовник протягом 3 днів розглядає Вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період Замовник повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов Закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення Переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо Вимоги «Задоволено», «Відхилено» або «Не задоволено» Замовник в обов’язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення.

Після розміщення відповіді щодо Вимоги Замовником Вимога набуває статусу «розглянуто Замовником», та ініціатор Вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь «Задовільно»/«Незадовільно»:

Вимога автоматично набуває статусу «вичерпано», якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді Замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.

Вимоги, за якими відсутні відповіді Замовника, автоматично набувають статусу «Звернення» та підлягають розгляду Комісією. Розгляд Звернення Комісією припиняється у разі відміни Закупівлі або визначення її Системою такою, що не відбулася. Рішення Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду на веб-порталі Уповноваженого органу.

Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус «Розглянуто Комісією».

14.3. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати Закупівлю.

14.4. Розгляд Вимоги та Звернення не зупиняє процесу проведення Закупівлі.


Схематичний вигляд процесу звернення в допорогових закупівлях

* Така вимога автоматично перейде до Комісії після її повторного подання учасником. Якщо ж вимога набула статусу «Незадовільно» і якщо учасник повторно її не висунув, то до Комісії вона не надійде.

Особливості оскарження в допорогових закупівлях:

Звертаємо увагу! Під час розгляду Комісією звернення процедуру не блокують, користувач, який звернувся з вимогою, має можливість відкликати її на будь-якому етапі процесу. Також звертаємо увагу, що системою надається можливість направити звернення (оскарження) в допорогових закупівлях лише протягом 2 робочих днів після оприлюднення будь-якого рішення (дискваліфікація або визначення переможця).

Приклади розгляду звернення в ProZorro

Проаналізувавши закупівлі, які вже розміщено і проведено через майданчики в ProZorro [2], редакція знайшла закупівлю, відповідно до якої відбулося звернення від учасника до замовника, проте дане звернення не потрапило до Комісії, адже учасник після оцінення відповіді замовником «Незадовільно» мав повторно висунути саме цю конкретно вимогу.

І лише в цьому випадку вона потрапила б на розгляд Комісії. Але з подальшого розгляду даної закупівлі зрозуміло, що інший учасник подав скаргу до Комісії, у результаті розгляду якої Комісія встановила, що на момент розгляду такого звернення (скарги) замовник уклав і розмістив у системі договір. І в такому випадку Комісія прийняла рішення залишити звернення учасника без розгляду.

Нижче ви можете детальніше ознайомитися з прикладом даного розгляду. Оголошення щодо даної процедури (рис. 1)

Рис. 1

Звернення учасника щодо неправомірної дискваліфікації до замовника (рис. 2)

Рис. 2

Рішення замовника на дане звернення учасника наводимо нижче (рис. 3)

Рис. 3

Скаржник оцінив вимогу як незадовільну, проте до розгляду Комісії вона не надійшла, бо даний учасник не надав її повторно. За цією ж закупівлею інший учасник подав звернення одразу до Комісії. Паралельно, як ми бачимо, відбулося два процеси: один з учасників звернувся до замовника зі зверненням, а інший — уже зі скаргою до Комісії. Розглянемо на прикладі електронного майданчика SmartTender.biz [3], який вигляд має процес подання скарги до Комісії (рис. 4 та рис. 5).

Рис. 4
Рис. 5

Отже, для захисту своїх прав та інтересів учасник вирішив звернутись одразу до органу оскарження допорогових закупівель — Комісії з розгляду звернень. Нижче наводимо дане звернення учасника зі скаргою до відповідної Комісії (рис. 6).

Рис. 6

Після отримання звернення (скарги) учасника Комісія з розгляду звернень починає її вивчати. Відповідно до пункту 14.2 Наказу № 35 Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в системі вимога переходить у статус «Розглянуто Комісією».

Рішення Комісії розміщуються в системі протягом 5 робочих днів із моменту їх прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду на веб-порталі Уповноваженого органу.

Отже, нижче наводимо рішення Комісії (рис. 7) за зверненням учасника (рис. 6), яке ми розглядали вище.

Рис. 7

Основні відмінності допорогового та понадпорогового оскаржень

Звернення щодо допорогових торгів Оскарження за процедурами, проведеними за Законом
Звернення розглядає Комісія з розгляду
звернення
Скарги розглядає Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
Звернення безкоштовнеЗа подання скарги справляється плата в розмірі:
5000 грн — якщо оскаржується закупівля товарів і послуг;
15 000 грн — роботи
Рішення Комісії має рекомендаційний
характер
Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких
вони стосуються
Розгляд вимоги та звернення не зупиняє
процесу проведення закупівлі
Розгляд скарги зупиняє перебіг строків

Радимо замовникам і учасникам досягати компромісів у своїй діяльності та бути лояльними один до одного. Дану статтю завершуємо словами відомого філософа Конфуція: «Безумець скаржиться, що люди не знають його; мудрець скаржиться, що він не знає людей».