- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Позиція АМКУ щодо встановлення в ТД на закупівлю е-енергії відстрочки платежу до 60 днів

Рішення № 20662-р/пк-пз від 06.11.2020, оголошення № UA-2020-09-14-006802-b [1]

Вимога тендерної документації

Пункт 14 Додатка 2 до ТД Переліку додаткових документів, що має надати учасник у складі своєї тендерної пропозиції: гарантійний лиcт, яким підтверджує погодження на відтермінування платежу за спожиту електричну енергію до 60 календарних днів з дати підписання сторонами відповідного акта приймання-передачі.

Позиція скаржника

Пунктом 4.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, вимоги якої є обов’язковими для виконання усіма учасниками роздрібного ринку (у тому числі електропостачальниками та споживачами), передбачено, що розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії.

Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну. Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується: протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем; протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем; в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Скаржник пояснює, що вказаним нормативно-правовим актом вказано можливість договірного встановлення строку для оплати вартості за спожиту електричну енергію, відмінного від встановленого Правилами роздрібного ринку електричної енергії, лише в бік скорочення такого строку — за будь-яких умов не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду, при цьому також варто враховувати, що умови про

кількість товару та строк оплати за нього впливають на кінцеву собівартість електричної енергії та, відповідно,  на формування ціни пропозиції. З огляду на все вищевикладене, така вимога має бути приведена у відповідність до вимог законодавства шляхом її зміни або виключення.

Позиція Органу оскарження.

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови документації (з урахуванням внесених змін) порушують його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою пропозицію через наявні умови документації. Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Коментар редакції

Замовникам слід пам’ятати: згідно із Цивільним кодексом України [2] зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені сторонами, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів чинного законодавства.

При цьому, виходячи зі змісту статей 629 та 631 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим для виконання сторонами, а строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. При цьому договір набирає чинності з моменту його укладення.

Своєю чергою Цивільний кодекс України визначає загальні умови виконання зобов’язання. Так, статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов’язання потрібно виконувати належним чином, зокрема відповідно до умов договору.

Натомість розірвання договору можливе лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або Законом згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України.

Зважаючи на вищевикладене, замовник на етапі підготовки тендерної документації та проєкту договору може передбачити в проєкті договору умову щодо настання прав та обов’язків з відкладальною обставиною.

Нагадуємо, що редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» відслідковує чергові зміни на ринку електричної енергії, зокрема й на внутрішньодобовому ринку та ринку «на добу на перед». Усі актуальні дані публікуються в розділі «Галузі закупівель [3]» — «Електрична енергія [4]».