- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Останні зміни НПА щодо закупівлі електроенергії у постачальника «останньої надії»

Відповідно до пункту 66 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» [1] постачальник «останньої надії» — визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу. У цій публікації розглянемо зміни в нормативно-правових актах, які регулюють закупівлю електричної енергії в постачальника «останньої надії».

Встановлено тарифи на послуги постачальника «останньої надії»

Пунктом 7 частини 3 статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що до повноважень Регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) на ринку електричної енергії належать, зокрема, встановлення (зміна) цін (тарифів) на послуги постачальника «останньої надії» у випадках, передбачених статтею 64 цього Закону.

Так, на виконання зазначеної вище норми Регулятором прийнято постанову від 09.12.2020 № 2388, якою встановлено тарифи на послуги постачальника «останньої надії» на I квартал 2021 року на рівні 310,36 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). Постанова набирає чинності з 01.01.2021.

Хто буде постачальником «останньої надії» у 2021 році?

Частиною 2 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» зазначено, що визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Так, Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження від 12.12.2018 № 1023-р «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго” постачальником “останньої надії”» (далі — розпорядження № 1023-р), відповідно до якого було визначено державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» з 01.01.2019 до 01.01.2021.

Враховуючи, що строк, визначений у розпорядженні № 1023-р, спливає вже менше ніж через місяць, Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження від 02.12.2020 № 1520-р, яким внесено зміни до розпорядження № 1023-р, а саме: в абзаці 2 пункту 1 слова і цифри «до 1 січня 2021 р.» замінити словами і цифрами «до 31 грудня 2021 р.», пункти 3 і 4 виключено взагалі. Тобто постачальником «останньої надії» у 2021 році продовжує бути державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго».

У якому випадку замовник може закупити послуги з постачання електричної енергії у постачальника «останньої надії»

Нагадаємо, що частиною 1 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

  1. банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
  2. завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
  3. невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
  4. необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
  5. в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Відповідно до частини 9 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання споживачу.

Отже, у разі необрання споживачем (замовником) електропостачальника, наприклад, не встигли провести закупівлю, переможець відмовився від укладення договору про закупівлю, закупівля зупинена у зв’язку з оскарженням тощо, замовник може перейти до постачальника «останньої надії».

Слід зазначити, що Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачає виключення щодо укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії споживачу (замовнику).

Як закупити електричну енергію у постачальника «останньої надії» замовнику в окремих сферах господарювання

Варто зазначити, що пунктом 5 частини 6 статті 3 Закону передбачено, що Закон не застосовується у випадку, якщо замовники в окремих сферах господарювання здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах.

Як ми вже розібралися, тариф на послуги постачальника «останньої надії» встановлюється Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), а тому замовники в окремих сферах господарювання у випадку укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії не оприлюднюють річний план або зміни до нього та іншу інформацію про таку закупівлю.

Як закупити електричну енергію у постачальника «останньої надії» звичайному замовнику  

У даному випадку нам необхідно звернутися до статті 3 Закону, яка регулює вартісні межі та види закупівель. Розглянемо у таблиці це питання детальніше.

Таблиця

Отже, звичайний замовник може укласти прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі на рік дорівнює або перевищує 50 тис. грн та менша 200 тис. грн, на підставі абзацу 6 пункту 2 частини 7 статті 3 Закону, а саме: придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 та 2 частини 1 цієї статті, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності такого випадку, як укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу.

Якщо ж вартість предмета закупівлі на рік складає 200 тис. грн або більше, замовник має провести переговорну процедуру закупівлі на підставі абзацу 6 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, а саме: переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності такого випадку, як укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу.

Слід зазначити, що згідно з частиною 7 статті 40 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (5 днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини 2 цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Тобто замовник має проводити так звану скорочену переговорну процедуру закупівлі на закупівлю електричної енергії у постачальника «останньої надії».

Дізнавайтеся більше про особливості закупівлі електричної енергії на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Галузі закупівель [2]» — «Електрична енергія [3]». А також використовуйте приклади документів, які ви можете завантажити в розділі «Зразки документів [4]» — «Електрична енергія [5]».