>
Тел.: +38(044)451-85-71
email: radnukdz@gmail.com
Передплатний індекс 89613

2014 року у «Віснику державних закупівель» було опубліковано дані про тендери на 155 мільярдів гривень.

Про це свідчать підрахунки «Наших грошей» за розділом «результати закупівель» без урахування «звітів про укладення договорів», де публікують закупівлі на допорогові суми, які не потребують проведення відкритих торгів.

Це на чверть менше, ніж 2013 року, коли в «ВДЗ» було опубліковано дані про тендери на суму 204 мільярди гривень.

Зниження відбулося, незважаючи на зміни в тендерному законодавстві, які повернули держпідприємства під дію закону «Про здійснення держзакупівель».

Нагадаємо, у середині 2012 року правляча більшість Верховної ради дозволила держпідприємствам не публікувати дані про свої закупівлі, проведені так званими «власними коштами». Це призвело до різкого зниження тендерних публікацій – із 520 млрд гривень 2012 року до 204 млрд гривень 2013-го.

Згідно з оцінкою «Наших грошей», те, що продовжується зменшення тендерного обсягу 2014 року порівняно з минулим роком, можна пояснити браком коштів у держави на капітальні видатки (будівництво, ремонт доріг тощо), що зумовлено кризовими явищами в економіці.

Також через анексію Криму зникли тендери держкомпаній і установ півострова. Наприклад, «Чорноморнафтогаз» проводив закупівлі на мільярдні суми.

У другому півріччі також значно скоротилися тендерні обсяги Донецької та Луганської областей. Зокрема, через зупинку низки шахтоуправлінь, які щорічно генерували тендери на мільярди гривень.

У результаті війни на Донбасі значно збільшилися закупівлі військових структур, яким торік дозволили проводити тендери за переговорною процедурою, щоб скоротити час.

Наприклад, Міністерство оборони 2013 року провело тендери на 1 млрд гривень, 2014-го – на 5,2 мільярда гривень.

Разом із тим зменшення загального обсягу закупівель не вплинуло на проведення найбільших тендерів.

2013 року 10 найбільших тендерів «коштували» 27,4 млрд гривень, тоді як 2014 року – 27,3 мільярда гривень.

Тендер (пропозиція) — конкурентна форма розміщення замовлення на закупівлю товарів, надання послуг чи виконання робіт відповідно до наперед визначених у документації умов в узгоджені терміни на принципах змагальності, справедливості й ефективності. Контракт укладається з переможцем тендеру — учасником, який подав пропозицію, що відповідає документації і в якій надані найкращі умови.

На відміну від аукціонів учасники тендеру не мають доступу до умов, які запропоновані конкурентами.

Термін «тендер» часто вживається як аналог таких термінів, як конкурс чи аукціон.

Торги діляться на відкриті та закриті, можуть проводитись за один чи два етапи, у формі конкурсу чи аукціону.

Торги (тендери) міжнародні — конкурсна форма розміщення замовлень на закупівлю на світовому ринку устаткування чи залучення підрядників для спорудження комплексних об’єктів, виконання інших робіт, включаючи надання інжинірингових послуг. Умови конкурсу оголошуються заздалегідь.

Торги відкриті публічні — міжнародні торги, до участі в яких запрошуються всі бажаючі фірми й організації. Інформація про проведення таких торгів публікується в періодичній пресі. Звичайно залучають велику кількість учасників, що загострює конкуренцію і дозволяє розмістити замовлення на більш вигідних для замовників умовах.

Торги закриті — міжнародні торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм і консорціумів.

Торги негласні — міжнародні торги, під час яких тендерні комітети не розкривають пропозицій у присутності учасників торгів і не публікують відомості про те, яка фірма чи який консорціум одержали замовлення.

Процедура проведення тендеру в Україні

Після набрання чинності Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197-VІI, який регламентує порядок закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (проведення тендерів), підприємства всіх форм власності отримали рівні шанси прийняття участі в конкурсних торгах.
 

Порядок проведення тендерів в Україні може проходити:
• відкриті торги;
• двоступеневі торги;
• запит цінових пропозицій;
• попередня кваліфікація учасників;
• переговорна процедура.

Процедура проведення тендеру в Україні складається з декількох етапів.

На першому етапі:
• визначається предмет закупівлі;
• визначається обсяг закупівель;
• терміни передбачуваних торгів;
• графік поставок або виконання робіт.

На другому етапі:
• на веб-порталі "Державні закупівлі" розміщується повна інформація про майбутні торги та умови їх проведення для майбутніх учасників;
• замовник готує пакет документації конкурсних торгів, в якій обумовлюються усі питання, пов'язані з проведенням даного тендеру в Україні;
• замовник розсилає документацію учасникам, які подали офіційну заявку на участь у торгах.

Третій етап проведення тендеру в Україні:
• розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій);
• визначення учасника-переможця та укладення з ним договору на закупівлю;
• реєстрація бюджетного зобов'язання, згідно проведеної процедури закупівлі, в казначейських органах.

Порядок проведення тендерів Тендерним Комітетом

1. Основні поняття

У цьому Порядку використовуються такі основні поняття:

1. Тендер - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця тендеру (торгів) відповідно до процедури, встановленої цим Порядком.

2. Переможець тендеру (торгів) - учасник тендеру, чия пропозиція найбільш повно відповідає вимогам замовника з точки зору ціни, якості, умов поставки, оплати та інших вимог Замовника.

3. Замовник - підприємство, за дорученням якого Тендерний Комітет здійснює відбір постачальників, підрядників на тендерній основі.

4. Предмет тендеру - право укладення договору замовником тендеру на поставку ТМЦ, надання робіт (послуг) за результатами відбору учасників.

5. Конкурс пропозицій - тендер, здійснюваний на підставі аналізу комерційних пропозицій учасників ринку про умови поставки (виконання робіт, послуг), отриманих в установленому тендерної документації порядку, без очного присутності таких учасників.

6. Запит остаточних цінових пропозицій - запит учасникам повторно направити свої остаточні цінові пропозиції з урахуванням знижки.

7. Відкритий тендер (очні торги) - спосіб проведення тендера з очним присутністю учасників для можливості зміни спочатку наданих цінових пропозицій.

8. Аукціон - форма проведення очних торгів, при якому учасники мають право озвучувати свою ціну і підвищувати її без обмеження кількості турів.

9. Редукціон - форма проведення очних торгів, при якому учасники мають право озвучувати свою ціну і знижувати її без обмеження кількості турів.

10. Електронні торги - спосіб визначення переможця тендеру допомогою засобів Інтернету з очним участю або без нього з можливістю зміни цін у режимі on-line або off-line.

11. Торги з розкриттям тендерних пропозицій - різновид проведення очних торгів без попереднього оголошення стартової ціни, на яких учасники надають свої пропозиції в запечатаних конвертах.

12. Торги з одним учасником - засідання Тендерного Комітету за участю представника одного учасника, за умови, що від інших учасників отримано відмову на участь в очних торгах.

13. Тендерний Комітет - постійно діючий колегіальний орган Бізнесу Бюджетування, що забезпечує якісне та повне надання послуг з моніторингу ринку відповідно до заявки замовника. Результати моніторингу ринку згідно заявки носять інформаційний характер.

14. Виконавець заявки - співробітник, безпосередньо організуючий виконання заявки на проведення тендеру відповідно до тендерними процедурами.

15. Учасники тендеру - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали запрошення до участі в тендері та (або) подали заявку на участь в оголошеному тендері.

16. Кваліфікаційний відбір - процедура перевірки учасників, що подали заявки (пропозиції) на участь у тендері, на предмет відповідності вимогам замовника, наявності ризиків співробітництва, ділової репутації.

17. Акредитація - фінансовий і комерційний аналіз підприємств на основі наданих даних (фінансової та бухгалтерської звітності, довідки про кадровий потенціал і наявність виробничої бази, досвіді роботи на інших підприємствах та ін.) Для визначення доцільності доступу суб'єктів підприємницької діяльності до участі у тендері на постійній основі.

18. Акредитований учасник - учасник ринку, який пройшов процедуру акредитації в Тендерний Комітет і уклав договір на надання послуг з отриманням права участі на постійній основі за галузевою належністю.

19. Разовий учасник тендеру - учасник, який подав пропозицію на участь у тендері на разовій основі, що пройшов кваліфікаційний відбір на етапі тендера.

20. Учасники відкритих торгів - постачальники (підрядники), які беруть участь в очних торгах, через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі доручень встановленого зразка.

21. Тендерна документація - сформований для оголошення тендеру пакет вимог про предмет тендеру в обсязі, необхідному для подання тендерної пропозиції учасниками ринку.

22. Тендерна пропозиція - комплект документів, представлений учасником, що включає всю необхідну інформацію, яка потрібна тендерного комітету для оцінки отриманого комерційної пропозиції. Оформляється у письмовому вигляді, засвідчується учасником, представляється в порядку та у спосіб, встановленим цим Порядком.

23. Тендерна гарантія - зобов'язання банку, видане на прохання сторони, що бере участь у тендері, на користь сторони, за замовленням якої організовується тендер Тендерним Комітетом, виплатити останній певну суму при порушенні учасником тендера (чия пропозиція визнано як найбільш повно відповідає вимогам заявки замовника) умов торгів згідно з умовами протоколу торгів.

24. Гарантія виконання контрактних зобов'язань - зобов'язання банку, видане за наказом продавця на користь покупця, виплатити останньому певну суму у випадку невиконання продавцем своїх зобов'язань за договором поставки (виконання робіт, надання послуг).

25. Вимоги до учасника тендеру - сукупність критеріїв для визначення кваліфікації учасника на предмет можливості виконання умов, викладених у пропозиції.