>
Тел.: +38(044)451-85-71
email: radnukdz@gmail.com
Передплатний індекс 89613

Новини

ОСТАННІ НОВИНИ:

21.09.2018cal

Smarttender обирай - інфо тримай…


Хто здійснюватиме моніторинг публічних закупівель?

Рейтинг: 0
Коментарі: 0
Рейтинг: 0  
Комментарии: 0
Читати всю статтю ...
20.09.2018cal

20.09.2018

13 вересня 2018 року на засіданні Антимонопольного комітету України прийнято рішення


про надання дозволу на концентрацію інтернет-супермаркету «Rozetka» і групи компаній «EVO».

Рейтинг: 0
Коментарі: 0
Рейтинг: 0  
Комментарии: 0
Читати всю статтю ...
20.09.2018cal

Перший електронний майданчик приєднався до партнерської програми Openmarket з продажу арештованого майна


19 вересня комісія Міністерства юстиції України прийняла рішення

Рейтинг: 0
Коментарі: 0
Рейтинг: 0  
Комментарии: 0
Читати всю статтю ...
28.02.2018 16:31   Дулібська сільська рада Стрийського району Львівської області
Доброго дня шановна редакціє! У відповідності до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”, для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб) на яких поряд з основними, покладаються додаткові обов’язки непередбачені посадовими інструкціями. Крім того, з метою підвищення ефективності проведення процедур закупівель через електронні системи закупівель, головою Львівської ОДА 10 січня 2018 року, видано доручення за №2/0/6-18, суть якого полягає в тому, щоб усі замовники, в т.ч. органи місцевого самоврядування проводили закупівлі товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель за умови, що вартість таких товарів і послуг становитиме не менше 10 тисяч гривень, робіт – не менше 100 тисяч гривень, а також не перевищуватиме меж, встановлених ч.1 ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. Тобто в межах робочого часу, за основною роботою, у членів тендерного комітету, уповноваженої особи (осіб) значно збільшується обсяг виконуваних робіт, які непередбачені посадовими інструкціями. Виходячи з цього, виникає питання: чи можна за їх згодою та при наявності коштів, проводити додаткові доплати до заробітної плати з формулюванням “за збільшення обсягу виконуваних робіт”? У зв’язку з цим, просимо надати відповідь чи роз’яснення з наступних питань: 1. Якими законодавчими актами врегульовано питання оплати праці членів тендерного комітету, чи врегульовано воно взагалі на законодавчому рівні, та чи є це виключною компетенцією керівних органів замовника? 2. Чи можна наприклад на підставі рішення сесії сільської ради, рішенням виконавчого комітету, чи за розпорядженням сільського голови, в межах затверджених видатків на оплату праці, встановити членам тендерного комітету щомісячні доплати за збільшення обсягу виконуваних робіт, які не передбачені посадовими інструкціями в процентному співвідношенні до посадового окладу, з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років? 3. У тому випадку, якщо в межах затверджених видатків на оплату праці, можна встановлювати членам тендерного комітету щомісячні доплати за збільшення обсягу виконуваних робіт, які не передбачені посадовими інструкціями, то чи автоматично це не потягне за собою позбавлення надбавок, передбачених Постановою КМУ “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, в редакції від 05.10.2017 року, зокрема таких як: надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, доплати за науковий ступінь, тощо? 4. Чи можна у випадку наявності коштів, в разі своєчасного виконання поставлених керівництвом завдань, показуючи хорошу якість роботи, професіоналізм, компетентність, при відсутності порушень виконавської і трудової дисципліни, одночасно установлювати членам тендерного комітету доплати і надбавки, наприклад такі як: доплати за збільшення обсягу виконуваних робіт про яку йшлось вище (робота в тендерному комітеті), надбавки за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи, надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, доплати за науковий ступінь, тощо? 5. Який зазвичай на практиці встановлюється, якщо взагалі встановлюється мінімальний-максимальний розмір доплат за збільшення обсягу виконуваних робіт, членам тендерного комітету, та чи має бути прив’язана ця доплата до посадового окладу, вислуги років, категорії посади? 6. Чи є доплати та надбавки самостійними елементами заробітної плати з погляду її структури? З повагою, Дулібська сільська рада Стрийського району Львівської області
Ответ: Добрий день! Виходячи зі змісту Ваших запитань, надаємо наступну узагальнену відповідь на 1-5 питання. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб). Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника. Таким чином, тендерний комітет створюється у відповідності до Закону, але не є штатним підрозділом організації, установи, підприємства. Відповідно членство в тендерному комітеті здійснюється на підставі наказу замовника і не є штатною посадою, а тому законодавча замовник не зобов’язаний оплачувати членам тендерного комітету їх роботу в комітеті. В той же час, ніхто не забороняє замовнику, дотримуючись законодавства про працю, умов колективного договору чи іншого внутрішнього розпорядчого документа, фонду оплати праці, встановити для членів тендерного комітету певні доплати, премії, інші заохочення за додаткове навантаження, пов’язане із членством в комітеті. Але питання щодо того, саме яким чином, у яких розмірах, і як документально обґрунтовуються такі добавки/премії, Законом про публічні закупівлі не регулюється. Тому з «технічними» питаннями щодо нарахування надбавок, премій і т.д. рекомендуємо звернутись до фахівців з питань праці і заробітної плати та бухгалтерського обліку. По питанню 6. Відповідно до статей 1 та 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Структура заробітної плати складється з наступного. Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Детальніше з питанням організації роботи тендерного комітету можна ознайомитись у журналі № 11 (74) за листопад 2017 року на стор. 8-15.